Globalizacja gospodarki

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:15, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Globalizacja gospodarki
Polecane artykuły


Globalizacja gospodarki złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, technologii i towarów. Dotyczy także przenikania się kultur i narastania zależności między krajami. Zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący także współcześnie. Globalizacja gospodarki jest powiązana pomiędzy państwami na całym świecie w związku z przyrostem rozmiaru transakcji takich jak wymiana usług oraz towarów, jak również szybkie i coraz szersze poszerzanie się technologii. Rynki odrębnych państw powiązane są ze sobą. Znaczna ilość podmiotów gospodarczych przejawia rosnącą skłonność do traktowania całego świata jako pole do działania. (Oziewicz E. 2006, s. 237-239)

Warunki istnienia globalizacji

 • rozwój transportu, informatyki i telekomunikacji,
 • liberalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych ** likwidacja barier celnych, swobodna wymiana walut i wolność w przepływie kapitału,
 • rozwój kompatybilnej struktury biznesu,
 • korzystne warunki psychologiczne oraz ideologiczne po upadku socjalizmu

Przyczyny globalizacji

 • czynniki technologiczne ** to upowszechnienie takich wynalazków takich jak komputer, Internet, telefon komórkowy, łączność satelitarna, rozwój transportu, w tym lotnictwa i flot handlowych oraz upowszechnienie kontenerów. Umożliwiło to zmniejszenie kosztów gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji oraz zmniejszenie kosztów transportu.
 • czynniki ekonomiczne ** to rozwój korporacji międzynarodowych, przemiany systemowe i otwarcie wielu gospodarek narodowych dla napływu towarów importowanych i kapitału zagranicznego, rozwój gospodarczy krajów nowo uprzemysłowionych i włączenie się ich do międzynarodowego podziału pracy, rozwój giełd, zmniejszenie protekcjonizmu w handlu międzynarodowym,  procesy integracji gospodarczej w wielu regionach.
 • czynniki polityczne ** to rozpad ZSRR i reformy systemowe w krajach dawniej mu podporządkowanych, postępujące przemiany w Chinach, popieranie ekspansji międzynarodowych korporacji przez kraje macierzyste, demokratyzacja i urynkowienie gospodarek wielu krajów słabo rozwiniętych.

Korzyści otwartość globalizacji

 • większa otwartość gospodarek
 • szanse związane z wyrównywaniem różnic rozwojowych
 • poczucie wspólnoty interesów,
 • wolność gospodarcza - wolność wyboru w zakresie konsumpcji, zawierania umów, itp.
 • przyspieszenie przepływu informacji, upowszechnianie wiedzy i umiejętności,
 • ujednolicenie reguł i respektowania praw własności podmiotów działających ponad granicami państw,
 • alokacja zasobów - lepsze wykorzystanie rzadkich zasobów i opieranie produkcji na lepszej kombinacji jej czynników,
 • wolny handel - poprawa jakości i zwiększenie dojrzałości gospodarki,
 • stworzenie nowych możliwości dla wzrostu produktywności i poziomu życia na świecie.

Podział globalizacji gospodarki

 • globalizacja rynków

Nabywcy oraz ich wymagania określają rynek. Sfera rynku globalnego zależy od tego czy potrzeby odbiorcy takie jak usługi lub wyroby są porównywalne na całym świecie. Potrzeby konsumentów są odbierane coraz bardziej wieloaspektowo. Preferowane są bardziej różnorodne produkty i usługi. Firmy na rynku globalnym musi być wrażliwa na podobieństwa oraz dysproporcje w potrzebach odbiorców, jak również ich różnorodność wymogów.

 • globalizacja sektorów

Globalizacja sektorów koncentruje się na predyspozycjach firm do kształtowania i uzgadniania działań związanych z produkcją jak i poszerzania wartości dodanej w sposób, który wychodzi poza granice państw, globalny. Sektory w pojęciu globalnym cechują się bardzo dobrymi warunkami handlu. (Stonehouse G. i in. 2001, s. 23-24)

Charakterystyka globalizacji gospodarki

 • wieloaspektowość- rozrost i liberalizacja rynków finansowych, natężenie się problemów ogólnoświatowych
 • bezpośrednie powiązanie z rozwojem nauki, systemu technologicznego jak i organizacji
 • dialektyczny charakter związany z rozbudową poprzez istniejące procesy powiązane ze sobą i ścieranie się zróżnicowań wewnętrznych jak i odmiennych tendencji
 • wielowymiarowość działalności gospodarczej na zróżnicowanych etapach gałęzi, państw, rynków (Oziewicz E. 2006, s. 240)

Bibliografia

Autor: Anna Łoboda, Malwina Dzióbek