Giełda transportowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:13, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Giełda transportowa
Polecane artykuły


Giełdy transportowe są platformami internetowymi, których zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi dokonywania czynności takich jak wyszukiwanie oraz zgłoszenie wolnych ładunków i wolnych przestrzeni ładunkowych. (P. Lewandowski i M. Dziechciarz 2011, s. 1125)

Warto podkreślić, że jak podaje J. Mieszaniec i R. Ogrodnik internetowe giełdy transportowe nazywane są również giełdami frachtów i przestrzeni ładunkowych. (J. Mieszaniec i R. Ogrodnik 2010, s. 225)

Giełdy elektroniczne – transportowe są rozwiązaniem innowacyjnym, dzięki którego wykorzystaniu przedsiębiorstwa sektora TSL mają możliwość umocnienia swojej pozycji wśród konkurencji. Giełdy te stanowią, bowiem narzędzie, które pozwala znacznie usprawnić przeprowadzenie procesu logistycznego we współczesnym łańcuchu dostaw. (I. Wasielewska-Marszałkowska 2014, s. 120) Co więcej giełdy transportowe są instrumentem dającym możliwość szybkiego zawarcia kontraktu z partnerem, który spełnia określone wymagania, a jednocześnie jest atrakcyjny pod względem cenowym oraz jakościowym. (I. Wasielewska-Marszałkowska 2014, s. 114-115)

Przy ich wykorzystaniu, przyjmując analogiczną do licytacji formę działania, znaleźć można najkorzystniejsze dla danego przedsiębiorstwa rozwiązania. Rozwiązania, o których mowa posłużyć mają wyszukaniu zatrudnienia dla swojego taboru bądź też przetransportowaniu ładunku własnego. Co więcej, giełdy transportowe dają swoim użytkownikom możliwość skorzystania z różnorodnych udogodnień, które przyspieszają, a także zabezpieczają zawieranie transakcji. Przykładami działań, jakie mogą znaleźć się w ofercie giełd transportowych, a które służą udoskonalaniu zawierania transakcji są: możliwość windykacji należności, ułatwianie kontaktu poprzez wykorzystanie komunikatorów tekstowych, a także określanie map drogowych. (P. Lewandowski i M. Dziechciarz 2011, s. 1125-1126)

Formy korzystania z baz danych

T. Grzelak przedstawia dwie formy korzystania z baz danych:

 • Giełdy transportowe online, to system korzystania z baz danych, z którym styczność mamy, w momencie, w którym tak dodawanie własnych ofert jak i przeglądanie ofert, które są już dostępne w bazie danych odbywa się w trakcie utrzymania łączności z siecią Internet. Ten system użytkowania bazy danych polecany jest ze względu na wygodę oraz ekonomiczność w sytuacji, w której zobowiązanie użytkownika, co do opłaty za nawiązanie połączenia z Internetem przyjmuje formę abonamentu, którego wysokość nie ma powiązania z czasem trwania połączenia.
 • Giełdy transportowe offline, ich użytkowanie ogranicza się do nawiązania połączenia z bazą danych w sytuacji, w której osoba z nich korzystająca chce pobrać i/lub udostępnić ofertę własną. Po dokonaniu tych czynności połączenie zostaje przerwane. Należy podkreślić fakt, że w tym wypadku sam proces wprowadzania ofert własnych ma miejsce przed nawiązaniem połączenia, natomiast przepatrywanie ofert najczęściej odbywa się po połączeniu, kiedy są one już zaktualizowane. Ta opcja użytkowania baz danych, jest opłacalna dla osoby, która dostęp do Internetu zyskuje dzięki wykorzystaniu modemu i która zobowiązana jest do wniesienia opłaty za rzeczywisty czas nawiązywania połączenia.
(T. Grzelak 2006, s. 31)

Korzyści oraz wątpliwości związane z użytkowaniem giełd transportowych

To, co niewątpliwie stanowi zaletę tego typu giełd to fakt, że gromadzą one w jednym miejscu dużą ilość różnorodnych ofert i tym samym kształtują konkurencję wśród przewoźników, a ponadto szansę wyszukania oferty za wyjątkowo korzystną cenę. (W. Budzyński 2017, s. 25) Wykorzystywanie w swoich działaniach giełd transportowych jest dla użytkowników szansą na zaoszczędzenie czasu oraz środków finansowych. Dostęp do tak dużej bazy ofert owocuje szansą na szybki rozwój firmy, minimalizację kosztów, a także wzrost efektywności pracy. Co więcej giełdy dają możliwość tego by w prosty sposób stworzyć plan transportu obejmującego teren całej Europy. (B. Kos 2011, s. 591-593) Stale doskonalona oferta, która dopasowywana jest do potrzeb potencjalnych klientów to rzecz, która niewątpliwie może decydować o pozycji danej giełdy na rynku oraz jej renomie. (B. Borycka i E. Kempa 2012, s. 27)

I. Wasielewska-Marszałkowska wskazuje na to, że użytkowanie giełd transportowych, traktowanych, jako narzędzie, które skierowane jest dla firm z sektora TSL, chociaż nie tylko, daje możliwość wyróżnienia zalet mających wpływ na kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących we wspomnianym już sektorze TSL. Wśród nich autorka wyróżnia.:

 • Usprawnienie przebiegu działań biznesowych,
 • Udoskonalenie czynności, które związane są z logistyczną obsługą klienta,
 • Zmniejszenie kosztów przestoju ładunku,
 • Przyspieszenie czasu zrealizowania zamówień bądź też zleceń klientów,
 • Przesyłanie oraz regulowanie kosztów zleceń w formie elektronicznej,
 • Zdecydowanie bardziej niezawodna oraz szybsza wymiana danych na temat realizacji usługi dla danego klienta,
 • Opcja umożliwiające sprawdzenie oraz dokonanie oceny wiarygodności finansowej potencjalnego partnera w łańcuchu dostaw (weryfikacja jak i zaświadczenie dokonywane jest przez instytucje niezależne oraz stanowisko kontrahentów)
 • Wzrost poziomu oferowanych usług wiążący się z czasem realizacji oraz wymianą informacji.
(I. Wasielewska-Marszałkowska 2014, s. 120)

Jeśli zaś chodzi o wątpliwości, jakie mogą pojawić się przy użytkowaniu giełd transportowych to wspomnieć należy o ryzyku przypadkowości doboru przewoźnika. Niebezpieczeństwo pojawia się w sytuacji, kiedy zleceniodawca nie miał nigdy wcześniej styczności z firmą przewoźnika, a więc w momencie, w którym jest ona dla niego podmiotem zupełnie nowym. Ważnym jest by zleceniodawca był świadomy tego, że w tym wypadku przy pozyskaniu oferty konkurencyjnej cenowo, pojawia się także zwiększone ryzyko transakcji zawartej w taki sposób. Pod słowem ryzyko rozumie się tu, prawdopodobieństwo natknięcia się na nieszczególnie solidnych przewoźników. (W. Budzyński 2017, s. 24-25)

Rozwiązania, które wdrażane są przez giełdy transportowe po to, aby zapewnić ich użytkownikom bezpieczeństwo

B. Kos wśród działań, jakie podejmowane są w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osobom będącym użytkownikami giełd transportowych, w tym postępowania stanowiącego ochronę przed nieuczciwymi dłużnikami wyróżnia:

 • Tworzenie możliwości wyrażania opinii oraz składania rekomendacji na temat firm transportowych oraz spedycyjnych, jakie funkcjonują na danej giełdzie,
 • Opracowanie przez giełdy własnego bądź też wykorzystanie zewnętrznego systemu windykacji należności,
 • Zastosowanie procedury autoryzacji nowych użytkowników, weryfikowanie klientów,
 • Tworzenie katalogów firm, dzięki którym możliwym staje się udostępnianie poszerzonych informacji dotyczących użytkowników danej giełdy, a konkretnie wiadomości odnoszących się do profilu działania oraz wskazujących poziom wiarygodności,
 • Oferowanie użytkownikom dodatkowych usług, których celem jest pomoc w procesie windykacji nieopłaconych faktur,
 • Sporządzanie kodeksów etycznych, wprowadzanie możliwości korzystania z forów użytkowników, opcja uzyskania certyfikatu rzetelnego przewoźnika oraz udostępnienie systemów wzajemnej oceny oraz komentarzy po przeprowadzonych transakcjach.
(B. Kos 2011, s. 593-594)

Oczekiwania osób korzystających z elektronicznych giełd transportowych

J. Sosnowski i Ł. Nowakowski wśród oczekiwań użytkowników, co do elektronicznych giełd transportowych wskazują konieczność skupienia się na zagadnieniach takich jak:

 • Prostota oraz szybkość obsługi aplikacji giełdowych, które powinny cechować się czytelnością oraz jasnością użytkowania,
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na szybkość pracy, szybkie tempo przetwarzania informacji, oferowanie nowych rozwiązań, a także funkcji, które posłużyć mają zwiększeniu efektywności pracy osoby, która korzysta z giełdy,
 • Przejawiająca się w dużej ilości użytkowników skuteczność giełdy, co znaczy, że giełda transportowa ma charakteryzować się znaczącym udziałem w rynku,
 • Pewność ciągłości pracy, a konkretniej niezawodność, która objawia się ograniczeniem występowania awarii systemu giełdowego.
(J. Sosnowski, Ł. Nowakowski 2015, s. 40-41)

Bibliografia

Autor: Małgorzata Pabian