Genichi Taguchi

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Genichi Taguchi
Polecane artykuły


G Taguchi.gif

Życiorys

Genichi Taguchi, (ur. 1 stycznia 1924 w Takamachi w Japonii), japoński inżynier i statystyk, który wprowadził metody statystyczne do przemysłu w celu poprawy jakości produktów.

Takamachi, jego rodzinne miasto było to miasto słynne z zakładów włókienniczych. Z tego powodu ukończył studia w zakresie włókiennictwa, a następnie rozpoczął pracę w przemyśle. Pracę tą przerwał, gdy w czasie II wojny światowej został w 1942 roku wcielony do wojska.

W 1948 roku podjął pracę w Ministerstwie Zdrowia, gdzie zainteresował się statystyką. Jego badania skupiały się na projektowaniu eksperymentów. Od 1950 roku pracował w różnych gałęziach przemysłu, gdzie spotkał W. E. Deminga, a także W. A. Shewharta. W latach 60., po obronie doktoratu, wykładał na japońskich uniwersytetach. W 1980 roku został także zaproszony do wygłoszenia serii wykładów dla uczelni oraz biznesu w USA.

Osiągnięcia

Genichi Taguchi wniósł wiele do nauki jakości. Szczególnymi jego osiągnięciami są:

Ocena

Odwrotnie do innych teoretyków jakości - Taguchi mówi raczej o stracie jakości, niż o samej jakości. Metoda ta pozwala projektantom zaprojektować krok po kroku taki wyrób, który zaspokajałby potrzeby klienta i minimalizował koszty firmy. Jest ona o tyle wygodna, że nie wymaga dużej znajomości statystyki czy statystycznej kontroli jakości - jest zaprojektowana dla inżynierów.

Autor: Sławomir Wawak