Funkcje zarządzania strategicznego: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Zarządzania
m (Infobox update)
 
(LinkTitles.)
 
Linia 25: Linia 25:
 
#* Formułowanie misji
 
#* Formułowanie misji
 
#* Przygotowanie projektu wdrażania misji
 
#* Przygotowanie projektu wdrażania misji
#* Wdrożenie misji przedsiębiorstwa
+
#* [[Wdrożenie]] misji przedsiębiorstwa
 
# Formułowanie zasad określających pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu politycznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym, technologicznym, naturalnym
 
# Formułowanie zasad określających pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu politycznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym, technologicznym, naturalnym
 
#* Ustalenie racji istnienia przedsiębiorstwa w kategoriach otoczenia
 
#* Ustalenie racji istnienia przedsiębiorstwa w kategoriach otoczenia
Linia 45: Linia 45:
 
# Opracowanie spójnej ze strategią przedsiębiorstwa strategii segmentów
 
# Opracowanie spójnej ze strategią przedsiębiorstwa strategii segmentów
 
# Tworzenie zasad decentralizacji decyzji strategicznych i polityki firmy
 
# Tworzenie zasad decentralizacji decyzji strategicznych i polityki firmy
# Projektowanie oraz wdrażanie polityki i strategii segmentów
+
# [[Projektowanie]] oraz wdrażanie polityki i strategii segmentów
 
===Budowanie i wykorzystanie modelu kontroli strategicznej===
 
===Budowanie i wykorzystanie modelu kontroli strategicznej===
 
# Definiowanie założeń modelu
 
# Definiowanie założeń modelu

Aktualna wersja na dzień 21:54, 19 maj 2020

Funkcje zarządzania strategicznego
Polecane artykuły


Przedstawione poniżej zestawienie działań (funkcji) realizowanych w procesie zarządzania strategicznego, jest ujęciem bardzo ogólnym. Zawartość kategorii zawiera szerszy opis metodologiczny oraz prezentacja metod i technik szczegółowych stosowanych w poszczególnych etapach procesu zarządzania strategicznego: analizy, planowania, wdrożenia i kontroli strategicznej.

Funkcje zarządzania strategicznego

Formułowanie strategii przedsiębiorstwo|przedsiębiorstwa

 1. Tworzenie misji przedsiębiorstwa
  • Określanie założeń misji przedsiębiorstwa
  • Wybór metodologii formułowania misji
  • Formułowanie misji
  • Przygotowanie projektu wdrażania misji
  • Wdrożenie misji przedsiębiorstwa
 2. Formułowanie zasad określających pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu politycznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym, technologicznym, naturalnym
  • Ustalenie racji istnienia przedsiębiorstwa w kategoriach otoczenia
  • Obserwacja i analiza zmienności otoczenia
  • Prognozy zmian w otoczeniu
  • Określenie szans i zagrożeń
  • Określenie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa i jego zmian
  • Uproszczenie zasad polityki przedsiębiorstwa
  • Wdrożenie zasad polityki przedsiębiorstwa
 3. Ustalanie celów przedsiębiorstwa
 4. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa jako całości
  • Określenie wariantów strategicznych
  • Analiza wariantów strategicznych
  • Charakterystyka kryteriów wyboru i wybór wariantu strategicznego
  • Projekt założeń strategii funkcjonalnych oraz ich konfrontowanie z obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa

Segmentacja strategiczna przedsiębiorstwa

 1. Wyróżnienie segmentów strategicznych
 2. Opracowanie spójnej ze strategią przedsiębiorstwa strategii segmentów
 3. Tworzenie zasad decentralizacji decyzji strategicznych i polityki firmy
 4. Projektowanie oraz wdrażanie polityki i strategii segmentów

Budowanie i wykorzystanie modelu kontroli strategicznej

 1. Definiowanie założeń modelu
 2. Dobór kryteriów oceny oraz środków jej wyrazu
 3. Upodmiotowienie kontroli
 4. Doskonalenie modelu kontroli strategicznej

Źródło: (J. Strużyna 1992, s. 79-80)

Bibliografia

 • Strużyna J., Katalog funkcji zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, KWG, Ruda Śląska 1992

Autor: Krzysztof Woźniak