Europejski Fundusz Spójności

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:41, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Europejski Fundusz Spójności
Polecane artykuły


Europejski Fundusz Spójności (Cohesion Fund)- został powołany na mocy Traktatu z Maastricht.

Nie należy do grupy funduszy strukturalnych, jednakże ma strukturalne zastosowanie.

Różnica pomiędzy Funduszem Spójności a pozostałymi funduszami polega na tym, że zakres jego działalności jest krajowy nie zaś regionalny, a jego czas działania jest określony. Głównymi założeniami działalności Funduszu Spójności są: pogłębianie integracji gospodarczej oraz niwelowanie różnic pomiędzy krajami i regionami (K. Głąbicka, M. Grewiński, 2003, str. 117).

Fundusz może udzielać pomocy na projekty, które stanowią istotny wkład w osiąganiu celów Wspólnoty, w dziedzinie środowiska, sieci infrastruktury transeuropejskiej oraz spójności gospodarczej (W. Bokajło, K. Dziubka, 2003, str. 446).

Fundusz Spójności finansuje projekty, a nie całe programy, a przy tym posiada bardziej preferencyjne sposoby finansowania. Działalność Funduszu została przedłużona, jako że pierwotnie miał on funkcjonować do końca 1999 roku, będąc wsparciem dla najuboższych państw. Przy realizacji projektów objętych finansowaniem z Funduszu, państwa członkowskie przejmują odpowiedzialność za realizację i nadzór projektu. Łączna pomoc Funduszu nie powinna przekroczyć 85-90% całości kosztów poniesionych na projekt (Głąbicka, M. Grewiński, 2003, str. 118).

Bibliografia

  • Bainbridge T., Teasdale A., Leksykon UE, Platan, Krakow 1998
  • Bieliński J., Strategia Lizbońska a konkurencyjność Gospodarek, Wyd. Cedetu, W-wa 2005
  • Bokajło W., Dziubko K., UE- Leksykon Integracji, Wyd. Europa, W-wa 2005
  • Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997
  • Głąbicka K., Grewiński M., Europejska Polityka Regionalna, Elipsa, W-wa 2003
  • Rydło M.J., Wyzwania Konkurencyjności- strategia Lizbońska w poszerzonej Europie, WEMA, W-wa 2003

Autor: Ewa Komorowska