Emisja akcji: Różnice pomiędzy wersjami

(poszerzenie pojęcia emisja akcji o nowe definicje, wady, zalety, funkcje, zasady, wymogi, ciekawostki,)
(poszerzenie pojęcia emisja o definicje, funkcje, infobox, nowe artykuły)
Linia 1: Linia 1:
 +
{{Infobox
 +
|Concept={{PAGENAME}}
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Ekonomia]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Spółka akcyjna]]
 +
<li>[[Spółka komandytowa]]
 +
<li>[[Spółka komandytowo-akcyjna]]
 +
<li>[[Giełda Papierów Wartościowych]]
 +
<li>[[Rynek pozagiełdowy]]
 +
<li>[[Akcje]]
 +
<li>[[Papiery wartościowe]]
 +
<li>[[Emitent]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Kodeks spółek handlowych]]
 +
<li>[[Komisja Nadzoru Finansowego]]
 +
<li>[[Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych]]
 +
</ul>
 +
}}
 +
 
''
 
''
Jest to [[proces]] dzięki któremu powstaje [[akcje|akcja]] jako [[papier wartościowy]]. Emisja akcji nawiązuje w swej nazwie do jednej z teorii powstawania papierów wartościowych. Stosownie do tej teorii (teoria emisyjna), niezbędne jest puszczenie dokumentu w obieg, czyli wydanie go (emisja) przez wystawcę zgodnie z jego wolą osobie trzeciej.  
+
'''Emisja akcji''' to [[proces]] dzięki któremu powstaje [[akcje|akcja]] jako [[papier wartościowy]]. Emisja akcji nawiązuje w swej nazwie do jednej z teorii powstawania papierów wartościowych. Stosownie do tej teorii (teoria emisyjna), niezbędne jest puszczenie dokumentu w obieg, czyli wydanie go (emisja) przez wystawcę zgodnie z jego wolą osobie trzeciej.  
  
" Emisja akcji jest podstawowym sposobem dokapitalizowania spółki, dostarcza jej bowiem nowych środków na kontynuację działalności gospodarczej. " Antkiewicz S. (2012). ''Papiery Wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym'', CeDeWu, Warszawa, s. 54.
+
Podstawowym sposobem dokapitalizowania spółki jest emisja akcji. Dzięki środkom pozyskanym z emisji spółka może kontynuować działalność gospodarczą. (S. Antkiewicz  2012, s. 54).  
  
 
Z emisji akcji mogą korzystać słabe przedsiębiorstwa, które chcą poprawić kondycję firmy, ale także te odnoszące sukcesy po to, by umocnić swój wizerunek i pozycję rynkową (S. Antkiewicz 2012, s. 54).  
 
Z emisji akcji mogą korzystać słabe przedsiębiorstwa, które chcą poprawić kondycję firmy, ale także te odnoszące sukcesy po to, by umocnić swój wizerunek i pozycję rynkową (S. Antkiewicz 2012, s. 54).  
 
  
 
''
 
''
==Obrót instrumentami finansowymi (R. Wolański 2011, s. 226-227)==
+
==Obrót instrumentami finansowymi==
 
''
 
''
Wyemitowane akcje można wprowadzić do obrotu na dwa rynki:
+
Wyemitowane akcje można wprowadzić do obrotu na dwa rynki (R. Wolański 2011, s. 226-227):
 
* główny (regulowany) rynek GPW składający się z dwóch rynków: podstawowego i równoległego,
 
* główny (regulowany) rynek GPW składający się z dwóch rynków: podstawowego i równoległego,
 
* NewConnet - [[rynek pozagiełdowy]], rynek zorganizowany prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.  
 
* NewConnet - [[rynek pozagiełdowy]], rynek zorganizowany prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.  
 
  
 
''
 
''
 
==Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym regulowanym==
 
==Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym regulowanym==
 
''
 
''
" Działania poprzedzające emisję:
+
Działania, które poprzedzają emisję (R. Wolański 2011, s. 227):
# Przekształcenie spółki w [[spółka akcyjna|spółką akcyjną]] ([[spółka komandytowo-akcyjna|spółkę komandytowo-akcyjną]]).  
+
# Zmiana formy spółki na [[spółka akcyjna|spółką akcyjną]] ([[spółka komandytowo-akcyjna|spółkę komandytowo-akcyjną]]).  
 
# Wybór i konsultacje z doradcami.  
 
# Wybór i konsultacje z doradcami.  
# Wybór partnerów (dom maklerski, audytor, agencja public relations).  
+
# Wybór partnerów (agencje public relations, audytorzy,domy maklerskie).  
# Stworzenie koncepcji rozwoju spółki (plan strategiczny, plan finansowy, cele emisji).  
+
# Stworzenie koncepcji dotyczącej rozwoju spółki (cele emisji, plany strategiczny i finansowy).  
# Decyzje formalne organów spółki dotyczące emisji, np. wybór sposobu przeprowadzenia oferty.  
+
# Podjęcie decyzji formalnych przez organy w sprawie emisji, np. sposób przeprowadzenia oferty.  
# Przygotowanie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego).  
+
# Prospekt emisyjny - memorandum informacyjne.  
 
# Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez [[Komisja Nadzoru Finansowego|Komisję Nadzoru Finansowego]].  
 
# Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez [[Komisja Nadzoru Finansowego|Komisję Nadzoru Finansowego]].  
# Przeprowadzenie oferty publicznej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w [[Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych|Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych]], dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego."  Wolański R. (2011).'' Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw'', "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", s. 227
+
# Przeprowadzenie oferty publicznej (podanie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w [[Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych|Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych]], dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego.  
 
 
  
 
''
 
''
 
==Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym alternatywnym==
 
==Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym alternatywnym==
 
''
 
''
" Działania poprzedzające emisję:
+
Działania, które poprzedzają emisję (R. Wolański 2011, s. 229):
# Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną (komandytowo-akcyjną).  
+
# Zmiana formy spółki w spółkę akcyjną (komandytowo-akcyjną).  
# Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą.
+
# Umowa z autoryzowanym doradcą.
# Stworzenie koncepcji rozwoju spółki (plan strategiczny, plan finansowy, cele emisji)  
+
# Przygotowanie wizji dotyczącej rozwoju spółki (cele emisji, strategia, plan finansowy)  
# Decyzje formalne organów spółki dotyczące emisji oferty.
+
# Podjęcie decyzji formalnych przez organy w sprawie emisji.
# Przygotowanie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego).  
+
# Prospekt emisyjny - memorandum informacyjne.
# Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez Komisję Nadzoru Finansowego bądź dokumentu informacyjnego przez autoryzowanego doradcę
+
# Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez Komisję Nadzoru Finansowego lub dokumentu informacyjnego przez autoryzowanego doradcę.
 
# Przeprowadzenie oferty publicznej lub prywatnej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego).  
 
# Przeprowadzenie oferty publicznej lub prywatnej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego).  
# Zawarcie umowy z Animatorem Rynku lub Market Makerem." Wolański R. (2011). ''Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw'', "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", s. 229
+
# Umowa z Animatorem Rynku lub Market Makerem.  
 
 
  
 
''
 
''
==Moment emisji akcji (J. Błach 2010, s. 651)==
+
==Moment emisji akcji==
 
''
 
''
Dobór właściwego momentu emisji akcji zwiększa szansę na znalezienie się w pożądanym miejscu na rynku publicznym. Jest on nierozerwalnie związany z obecną sytuacją finansową firmy jak i tą planowaną, ale również sytuacją panującą na rynku, z koniunkturą gospodarczą.
+
Dobór właściwego momentu emisji akcji zwiększa szansę na znalezienie się w pożądanym miejscu na rynku publicznym. Jest on nierozerwalnie związany z obecną sytuacją finansową firmy jak i tą planowaną, ale również sytuacją panującą na rynku, z koniunkturą gospodarczą. (J. Błach 2010, s. 651)
 
 
  
 
''
 
''
Linia 57: Linia 74:
 
* Wydanie dokumentów,
 
* Wydanie dokumentów,
 
''
 
''
 
  
 
''
 
''
==Sporządzanie nowych dokumentów akcji (art. 328 par. 1 KSH)==
+
==Sporządzanie nowych dokumentów akcji==
 
''
 
''
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące [[dane]]:
+
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące [[dane]] (art. 328 par. 1 KSH):
 
* Firmę, siedzibę i adres spółki,
 
* Firmę, siedzibę i adres spółki,
 
* Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym [[spółka]] jest wpisana do rejestru,
 
* Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym [[spółka]] jest wpisana do rejestru,
Linia 71: Linia 87:
 
* postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
 
* postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
  
" Dokument akcji może powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany (art. 328 k.s.h.). Dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji i jego formy może przewidywać statut danej spółki (art. 328 par. 3 KSH). " Mojak J. (2013). ''Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu'', LexisNexis, Warszawa, s. 130
+
Wymaga się, aby dokument akcji posiadał pieczątkę spółki oraz podpis zarządu, który może być mechanicznie powielany.(art. 328 k.s.h.)   
''
+
 
==Wystawienie akcji (art. 328 par. 2 KSH)==
+
Statut spółki może zawierać dodatkowe wytyczne odnośnie treści dokumentu akcji(J. Mojak 2013, s. 130).
 +
 
 +
==Wystawienie akcji==
 
''
 
''
Poprzez wystawienie akcji rozumie się sytuacje w której sporządzony dokument akcji jest opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis zarządu może być mechanicznie odtwarzany.  
+
Poprzez wystawienie akcji rozumie się sytuacje w której sporządzony dokument akcji jest opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis zarządu może być mechanicznie odtwarzany. (art. 328 par. 2 KSH)
 
<google>ban728t</google>
 
<google>ban728t</google>
 
  
 
''
 
''
==Wydanie dokumentów akcji (art. 328 par. 5 KSH)==
+
==Wydanie dokumentów akcji==
 
''
 
''
Akcjonariusze [[spółka akcyjna|spółek akcyjnych]] mają roszczenie do spółki o wydanie im dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Roszczenie to obejmuje jednocześnie uprawnienie do wydania im ważnego dokumentu akcji a więc o treści ustalonej zgodnie z bezwzględnie wiążącym przepisem art. 828 par. 1 KSH, zaopatrzonego pieczęcią i podpisem [[zarząd]]u. W razie nie wywiązanie się przez spółkę z tego obowiązku, akcjonariuszowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze wobec spółki (art. 471 KC) i wobec członków zarządu spółki (art. 483 par. 1 KSH). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że prawa z akcji nie powstają z chwilą wydania dokumentu akcji, lecz z chwilą powstania praw z akcji z dniem wpisu spółki akcyjnej w organizacji do rejestru.  
+
Akcjonariusze [[spółka akcyjna|spółek akcyjnych]] mają roszczenie do spółki o wydanie im dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Roszczenie to obejmuje jednocześnie uprawnienie do wydania im ważnego dokumentu akcji a więc o treści ustalonej zgodnie z bezwzględnie wiążącym przepisem art. 828 par. 1 KSH, zaopatrzonego pieczęcią i podpisem [[zarząd]]u. W razie nie wywiązanie się przez spółkę z tego obowiązku, akcjonariuszowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze wobec spółki (art. 471 KC) i wobec członków zarządu spółki (art. 483 par. 1 KSH). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że prawa z akcji nie powstają z chwilą wydania dokumentu akcji, lecz z chwilą powstania praw z akcji z dniem wpisu spółki akcyjnej w organizacji do rejestru (art. 328 par. 5 KSH).
 
 
  
 
''
 
''
==Funkcje emisji akcji (S. Antkiewicz 2011, s. 54 - 55)==
+
==Funkcje emisji akcji==
 
''
 
''
* funkcja rozwojowa
+
Funkcja (S. Antkiewicz 2011, s. 54 - 55) :
* pozyskanie inwestora strategicznego
+
* funkcja rozwojowa - pozyskanie nowych środków, które przyczynią się do rozszerzenia działalności gospodarczej
* struktura restrukturyzacyjna
+
* pozyskanie inwestora strategicznego - w zamian za otrzymane akcje, dostarcza on środki finansowe, rozwiązania technologiczne, wprowadza na nowe rynki zbytu
* zwiększenie [[kapitał zapasowy|kapitału zapasowego]]
+
* struktura restrukturyzacyjna - pozyskane środki przeznacza się na modernizacje
* tworzenie [[holding|holdingów]]
+
* zwiększenie [[kapitał zapasowy|kapitału zapasowego]] - jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z prowadzeniem danej działalności
* przygotowanie do emisji obligacji niezabezpieczonych
+
* tworzenie [[holding|holdingów]] - nieformalne zgrupowania przedsiębiorstw, które nabywają pakiety akcji innych spółek
 +
* przygotowanie do emisji obligacji niezabezpieczonych - aby przeprowadzić ową emisję, spółka ma obowiązek spełnić wysokie wymogi kapitałowe, np. minimalny kapitał zakładowy. Dzięki tej funkcji można zaobserwować nierozerwalny związek pomiędzy emisją akcji a obligacji.
  
 
''
 
''
==Zalety emisji akcji (R. Wolański 2011, s. 232 - 233)==
+
==Zalety emisji akcji==
 +
''
 +
Zalety (R. Wolański 2011, s. 232 - 233):
 
* łatwość w znalezieniu inwestora
 
* łatwość w znalezieniu inwestora
 
* pozyskanie potrzebnych środków bez konieczności ich zwrotu
 
* pozyskanie potrzebnych środków bez konieczności ich zwrotu
Linia 107: Linia 126:
 
* uzyskanie przewagi nad konkurencją
 
* uzyskanie przewagi nad konkurencją
 
* korzystniejsza forma dokapitalizowania od tradycyjnych form zaciągnięcia zobowiązań, ponieważ odsetki od długu wpływają na wynik netto przedsiębiorstwa.
 
* korzystniejsza forma dokapitalizowania od tradycyjnych form zaciągnięcia zobowiązań, ponieważ odsetki od długu wpływają na wynik netto przedsiębiorstwa.
 
  
 
''
 
''
==Wady emisji akcji (R. Wolański 2011, s. 232 - 233)==
+
==Wady emisji akcji==
 
''
 
''
 +
Wady (R. Wolański 2011, s. 232 - 233):
 
* realizacja wielu wymogów informacyjnych
 
* realizacja wielu wymogów informacyjnych
 
* ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
 
* ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
Linia 124: Linia 143:
 
* Obecnie nie ma możliwości emitowania akcji na rynku pozagiełdowym, co należy uznać za dużą wadę rynku kapitałowego w Polsce. (R. Wolański 2011, s. 227)
 
* Obecnie nie ma możliwości emitowania akcji na rynku pozagiełdowym, co należy uznać za dużą wadę rynku kapitałowego w Polsce. (R. Wolański 2011, s. 227)
 
* NewConnect to najlepszy wybór dla małych przedsiębiorstw, nie stawia on wielu wymogów i obowiązków związanych z emisją akcji. (R. Wolański 2011, s. 232)
 
* NewConnect to najlepszy wybór dla małych przedsiębiorstw, nie stawia on wielu wymogów i obowiązków związanych z emisją akcji. (R. Wolański 2011, s. 232)
 
  
 
''
 
''
Linia 132: Linia 150:
 
* Antkiewicz S. (2011). ''Polski Rynek Obligacji i innych papierów wartościowych'', Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 
* Antkiewicz S. (2011). ''Polski Rynek Obligacji i innych papierów wartościowych'', Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 
* Błach J. (2010). Problemy wyboru momentu emisji akcji, "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 142
 
* Błach J. (2010). Problemy wyboru momentu emisji akcji, "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 142
 +
* Błach J., Łukasik G. (2016). [http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171438488 ''Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw''],  "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia"
 
* Dębski W. (2014). ''Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki'', Wydawnictwo Naukowe PWN  
 
* Dębski W. (2014). ''Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki'', Wydawnictwo Naukowe PWN  
 +
* Michorowski M. (2013). [https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/843/665 ''Publiczna oferta akcji jako forma pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo- pozytywne i negatywne aspekty pierwszej oferty publicznej''], "Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach"
 
* Mojak J.(2013). ''Prawo papierów wartościowych'', LexisNexis Polska, Warszawa
 
* Mojak J.(2013). ''Prawo papierów wartościowych'', LexisNexis Polska, Warszawa
 
* Sołtyński S. (2003), w: Komentarz KSH, Beck, Warszawa  
 
* Sołtyński S. (2003), w: Komentarz KSH, Beck, Warszawa  
Linia 138: Linia 158:
 
* ''[[Ustawa]] Kodeks Spółek Handlowych'' (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037)
 
* ''[[Ustawa]] Kodeks Spółek Handlowych'' (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037)
 
* Wolański R. (2011). [http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171267839 ''Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw''], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług"
 
* Wolański R. (2011). [http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171267839 ''Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw''], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług"
 
  
  

Wersja z 13:01, 29 paź 2017

Emisja akcji
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Emisja akcji to proces dzięki któremu powstaje akcja jako papier wartościowy. Emisja akcji nawiązuje w swej nazwie do jednej z teorii powstawania papierów wartościowych. Stosownie do tej teorii (teoria emisyjna), niezbędne jest puszczenie dokumentu w obieg, czyli wydanie go (emisja) przez wystawcę zgodnie z jego wolą osobie trzeciej.

Podstawowym sposobem dokapitalizowania spółki jest emisja akcji. Dzięki środkom pozyskanym z emisji spółka może kontynuować działalność gospodarczą. (S. Antkiewicz 2012, s. 54).

Z emisji akcji mogą korzystać słabe przedsiębiorstwa, które chcą poprawić kondycję firmy, ale także te odnoszące sukcesy po to, by umocnić swój wizerunek i pozycję rynkową (S. Antkiewicz 2012, s. 54).

Obrót instrumentami finansowymi

Wyemitowane akcje można wprowadzić do obrotu na dwa rynki (R. Wolański 2011, s. 226-227):

 • główny (regulowany) rynek GPW składający się z dwóch rynków: podstawowego i równoległego,
 • NewConnet - rynek pozagiełdowy, rynek zorganizowany prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym regulowanym

Działania, które poprzedzają emisję (R. Wolański 2011, s. 227):

 1. Zmiana formy spółki na spółką akcyjną (spółkę komandytowo-akcyjną).
 2. Wybór i konsultacje z doradcami.
 3. Wybór partnerów (agencje public relations, audytorzy,domy maklerskie).
 4. Stworzenie koncepcji dotyczącej rozwoju spółki (cele emisji, plany strategiczny i finansowy).
 5. Podjęcie decyzji formalnych przez organy w sprawie emisji, np. sposób przeprowadzenia oferty.
 6. Prospekt emisyjny - memorandum informacyjne.
 7. Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 8. Przeprowadzenie oferty publicznej (podanie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego.

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynku giełdowym alternatywnym

Działania, które poprzedzają emisję (R. Wolański 2011, s. 229):

 1. Zmiana formy spółki w spółkę akcyjną (komandytowo-akcyjną).
 2. Umowa z autoryzowanym doradcą.
 3. Przygotowanie wizji dotyczącej rozwoju spółki (cele emisji, strategia, plan finansowy)
 4. Podjęcie decyzji formalnych przez organy w sprawie emisji.
 5. Prospekt emisyjny - memorandum informacyjne.
 6. Wniosek i zatwierdzenie prospektu emisyjnego (memorandum informacyjnego) przez Komisję Nadzoru Finansowego lub dokumentu informacyjnego przez autoryzowanego doradcę.
 7. Przeprowadzenie oferty publicznej lub prywatnej (określenie ceny emisyjnej, zapisy na akcje, przydział akcji, rejestracja emisji w sądzie, rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego).
 8. Umowa z Animatorem Rynku lub Market Makerem.

Moment emisji akcji

Dobór właściwego momentu emisji akcji zwiększa szansę na znalezienie się w pożądanym miejscu na rynku publicznym. Jest on nierozerwalnie związany z obecną sytuacją finansową firmy jak i tą planowaną, ale również sytuacją panującą na rynku, z koniunkturą gospodarczą. (J. Błach 2010, s. 651)

Przebieg Emisji Akcji

Na przebieg emisji akcji składają się następujące czynności, których podstawa normatywna znajduje się w art. 328 Kodeksu Spółek Handlowych:

 • Sporządzenie nowych dokumentów akcji,
 • Wystawienie akcji,
 • Wydanie dokumentów,

Sporządzanie nowych dokumentów akcji

Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane (art. 328 par. 1 KSH):

 • Firmę, siedzibę i adres spółki,
 • Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
 • Datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
 • Wartość nominalną, serie i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
 • Wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją,
 • postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Wymaga się, aby dokument akcji posiadał pieczątkę spółki oraz podpis zarządu, który może być mechanicznie powielany.(art. 328 k.s.h.)

Statut spółki może zawierać dodatkowe wytyczne odnośnie treści dokumentu akcji(J. Mojak 2013, s. 130).

Wystawienie akcji

Poprzez wystawienie akcji rozumie się sytuacje w której sporządzony dokument akcji jest opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis zarządu może być mechanicznie odtwarzany. (art. 328 par. 2 KSH)

Wydanie dokumentów akcji

Akcjonariusze spółek akcyjnych mają roszczenie do spółki o wydanie im dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Roszczenie to obejmuje jednocześnie uprawnienie do wydania im ważnego dokumentu akcji a więc o treści ustalonej zgodnie z bezwzględnie wiążącym przepisem art. 828 par. 1 KSH, zaopatrzonego pieczęcią i podpisem zarządu. W razie nie wywiązanie się przez spółkę z tego obowiązku, akcjonariuszowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze wobec spółki (art. 471 KC) i wobec członków zarządu spółki (art. 483 par. 1 KSH). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że prawa z akcji nie powstają z chwilą wydania dokumentu akcji, lecz z chwilą powstania praw z akcji z dniem wpisu spółki akcyjnej w organizacji do rejestru (art. 328 par. 5 KSH).

Funkcje emisji akcji

Funkcja (S. Antkiewicz 2011, s. 54 - 55) :

 • funkcja rozwojowa - pozyskanie nowych środków, które przyczynią się do rozszerzenia działalności gospodarczej
 • pozyskanie inwestora strategicznego - w zamian za otrzymane akcje, dostarcza on środki finansowe, rozwiązania technologiczne, wprowadza na nowe rynki zbytu
 • struktura restrukturyzacyjna - pozyskane środki przeznacza się na modernizacje
 • zwiększenie kapitału zapasowego - jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z prowadzeniem danej działalności
 • tworzenie holdingów - nieformalne zgrupowania przedsiębiorstw, które nabywają pakiety akcji innych spółek
 • przygotowanie do emisji obligacji niezabezpieczonych - aby przeprowadzić ową emisję, spółka ma obowiązek spełnić wysokie wymogi kapitałowe, np. minimalny kapitał zakładowy. Dzięki tej funkcji można zaobserwować nierozerwalny związek pomiędzy emisją akcji a obligacji.

Zalety emisji akcji

Zalety (R. Wolański 2011, s. 232 - 233):

 • łatwość w znalezieniu inwestora
 • pozyskanie potrzebnych środków bez konieczności ich zwrotu
 • wysoka cena emisyjna
 • pozyskanie kapitału poprzez publiczną emisję pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją
 • sprostanie wymogom przekłada się na poprawę wizerunku na rynku
 • obecność na rynku kapitałowym pozytywnie wpływ np. na uzyskanie kredytu w banku
 • obiektywna ocena zewnętrznych podmiotów pozwala na usunięcie problemów lub zapobieganie ich pojawieniu się
 • dostęp do informacji o sytuacji finansowej konkurencji
 • uzyskanie przewagi nad konkurencją
 • korzystniejsza forma dokapitalizowania od tradycyjnych form zaciągnięcia zobowiązań, ponieważ odsetki od długu wpływają na wynik netto przedsiębiorstwa.

Wady emisji akcji

Wady (R. Wolański 2011, s. 232 - 233):

 • realizacja wielu wymogów informacyjnych
 • ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta
 • koszty emisji akcji
 • nawiązanie współpracy z instytucjami rynku kapitałowego
 • obowiązek publikowania istotnych informacji o spółce wiąże się z dostępem konkurencji do nich
 • groźba przejęcia spółki przez konkurencję

Ciekawostki

 • Obecnie nie ma możliwości emitowania akcji na rynku pozagiełdowym, co należy uznać za dużą wadę rynku kapitałowego w Polsce. (R. Wolański 2011, s. 227)
 • NewConnect to najlepszy wybór dla małych przedsiębiorstw, nie stawia on wielu wymogów i obowiązków związanych z emisją akcji. (R. Wolański 2011, s. 232)

Bibliografia


Autor: Piotr Talik,Gabriela Wlezień