Elastyczność łukowa popytu

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 09:23, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Elastyczność łukowa popytu
Polecane artykuły


Elastyczność łukowa popytu jest to miara elastyczności cenowej popytu na danym odcinku krzywej popytu. Mierzona elastyczność cenowa popytu metodą łukową jest taka sama niezależnie od punktu wyjścia na krzywej popytu. Wyznacza ona jej elastyczność pomiędzy badanymi punktami.

Elastyczność łukowa popytu odnosi się tylko do pewnego odcinka krzywej popytu i przystępuje się do jej liczenia w przypadku posiadania ograniczonej liczby informacji dotyczącej zmian popytu, a zmiany te są stosunkowo duże. (Klimczak B 2006 s. 120)

Elastyczność cenowa popytu

Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej zmiany popytu na dane dobro do względnej zmiany ceny, która wywołała tę zmianę popytu.

Współczynnik elastyczności cenowej popytu (\(e_p\)) informuje o reakcji konsumenta na zmiany cen.

Można wykorzystać go do określenia:

Wartość współczynnika (ep) zależy od następujących zmiennych:

  • Gusty i preferencje konsumenta - niektóre postawy oraz upodobania konsumenckie są tak silne, że nawet duża zmiana ceny nie będzie miała znacznego wpływu na elastyczność cenową.
  • Ilość dostępnych substytutów - im więcej dostępnych jest substytutów danego dobra tym wyższa jest jego elastyczność cenowa. Im dokładniej scharakteryzowane zostanie dane dobro tym doskonalsze będą jego substytuty, a w konsekwencji elastyczność będzie większa. W przypadku braku dostępności substytutów następuje zjawisko nieelastycznego popytu.
  • Rodzaj produktu - popyt na dobra podstawowe będzie mniej elastyczny od popytu na np.: dobra luksusowe. Wynika to bezpośrednio z tego, że dobra podstawowe są używane stale i będą nabywane bez względu na zmianę ich ceny.
  • Znaczenie danego dobra w budżetach konsumentów - popyt na dobro, którego cena ma duży udział w całościowym budżecie danego konsumenta będzie stosunkowo elastyczny.
  • Czas reakcji na zmianę ceny - w krótkim okresie zmiany ceny konsument będzie raczej delikatnie reagował na jej zmianę, wynika to z tego, że nie zdąży jeszcze przemyśleć opcji alternatywnych zakupu oraz nowych decyzji jakie będzie musiał podjąć w zarządzaniu swoim budżetem.
(Klimczak B. 2006 s. 125)

Krzywa elasty popytu.jpg

Równanie elastyczności łukowej popytu

Wzór na elastyczność łukową popytu\[e_p=\frac{\frac{(D_1-D_0)}{(D_1+D_0)}}{2}\div\frac{\frac{(P_1-P_0)}{(P_1+P_0)}}{2}\]

gdzie:

\(e_p\) - łukowa elastyczność cenowa popytu

\(D_1\) - popyt po zmianie

\(D_0\) - popyt przed zmianą

\(P_1\) - cena przed zmianą

\(P_0\) - cena po zmianie

Dokładność elastyczności łukowej popytu

Dokładność elastyczności łukowej popytu będzie tym większa, im mniejsze będą zmiany ceny danego dobra oraz jego ilości nabywanej. (Klimczak B. 2006 s. 123)

Jeżeli pewien wynik elastyczności łukowej popytu wynoszący X przedstawimy w postaci procentowej to możemy zinterpretować go w następujący sposób:

Jeżeli cena danego dobra zmieniła się o 1% to, nabywana ilość tego dobra wzrośnie/zmniejszy się przeciętnie o X%.

(Klimczak B. 2006 s. 123)

Przykład

Poniższy przykład obrazuje istotę liczenia elastyczności cenowej popytu miarą łukową. Niezależnie od tego czy badamy elastyczność od punktu "D" do "E" czy od "E" do "D", współczynnik elastyczności ma tę samą wartość.

Przykład elastyczności łukowej popytu.jpg

Bibliografia

Autor: Julia Krzysztofek, Robert Stelmaczonek