Efekt zarażenia

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 09:21, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Efekt zarażenia
Polecane artykuły


Efekt zarażenia (efekt zarazy) - sytuacja kiedy kryzys w gospodarce jednego kraju może wywołać zaburzenia, kryzys w gospodarce drugiego kraju.

Podział

 • efekt monsunowy - opiera się na wspólnym wstrząsie zewnętrznym, np. polityka gospodarcza jakiegoś państwa (lub państw) ma podobny wpływ na kraje wschodzące
 • rozlew - kryzys w jednym kraju wschodzącym ma wpływ na fundamenty gospodarek innych krajów wschodzących, np. dewaluacja w jednym kraju zmniejsza konkurencyjność innego;
 • zaraza - kryzysy w krajach wschodzących rozprzestrzeniają się niezależnie od fundamentów gospodarki, np. przez zmiany oceny gospodarki, zmiany oczekiwań inwestorów. Zaraza odróżnia się od rozlewu, przede wszystkim czasem rozprzestrzenia się. Zaraza szybciej przenosi się na inne kraje

Trzy główne obszary działania

Efekt zarażenia może przybrać charakter

 • faktyczny - sytuacja gospodarcza, finansowa w danym kraju jest zbliżona do sytuacji kraju dotkniętego kryzysem
 • psychologiczny - inwestorzy tracą zaufanie do krajów, gdy wybucha kryzys w jednym kraju, chcociaż parametry ekonomiczne tych krajów nie wskazują na złą sytuację gospodarczą. Taki charakter efektu zarażenia jest typowy dla rynków wschodzących

Sposoby przenoszenia kryzysów, w efekcie zarażenia

 • zmiany niektórych wielkości makroekonomicznych (kursów walutowych)
 • za pośrednictwem wspólnych dla dwóch krajów instytucji finansowych (wspólny system walutowy)
 • za pośrednictwem czynników związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem rynków finansowych

Bibliografia

 • red. Miklaszewski S., Międzynarodowe stosunki gospodarcze: u progu XXI wieku, Difin, Warszawa 2006, s. 123
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 428
 • red. Liberska B., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 145
 • Radzikowski M., Kryzys argentyński: wnioski dla Polski, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 37-38
 • red. Iwanicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe: przyczyny i rozwiązania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 51

Autor: Edyta Kijewska