ELIXIR

ELIXIR
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

ELIXIR jest to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych.