Dyskusja:Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami

(-- ~~~~ -- ~~~~: nowa sekcja)
(problemy z pytaniami do egzaminu z Mikroekonomii -- ~~~~ -- ~~~~ -- ~~~~ -- ~~~~: nowa sekcja)
Linia 4: Linia 4:
 
Mam pytanie, a mianowicie - piszę pracę magisterską na temat motywacji materialnej i niematerialnej z przyciskiem na wynagrodzenia. Mój promotor wymaga aby w bibliografi znalazły się teksty obcojęzyczne (przetłumaczone - mogą to być również artykuły) Gdzie ja mam je znależć i w jaki sposób?
 
Mam pytanie, a mianowicie - piszę pracę magisterską na temat motywacji materialnej i niematerialnej z przyciskiem na wynagrodzenia. Mój promotor wymaga aby w bibliografi znalazły się teksty obcojęzyczne (przetłumaczone - mogą to być również artykuły) Gdzie ja mam je znależć i w jaki sposób?
 
Bardzo proszę o pomoc.
 
Bardzo proszę o pomoc.
 +
 +
== problemy z pytaniami do egzaminu z Mikroekonomii -- [[Użytkownik:Maruda36a|Maruda36a]] 19:27, 5 lut 2013 (CET) -- [[Użytkownik:Maruda36a|Maruda36a]] 19:27, 5 lut 2013 (CET) -- [[Użytkownik:Maruda36a|Maruda36a]] 19:27, 5 lut 2013 (CET) -- [[Użytkownik:Maruda36a|Maruda36a]] 19:27, 5 lut 2013 (CET) ==
 +
 +
Cześć, potrzebuje pomocy. niedługo będę mieć egzamin z mikroekonomii. Czy mógłby mi ktoś pomóc odpowiedzieć na te pytania?
 +
 +
 +
 +
8. Dlaczego w badaniach stosowana jest zasada „ceteris paribus”?
 +
9. Metoda abstrakcyjna, metoda badań ekonomicznych, metoda stopniowej konkretyzacji, metoda weryfikacji.
 +
10. Co stanowi kryterium podziału dóbr na dobra ekonomiczne, rzadkie, wolne?
 +
11. Czy wszystkie dobra rzadkie są dobrami ekonomicznymi?
 +
12. Jakie jest kryterium rozróżnienia dóbr na prywatne i ekonomiczne?
 +
13. Rodzaje gospodarek (rozróżnić systemy gospodarcze – otoczenie biznesu, różnice, zagadnienia; w jaki sposób są rozwiązywane problemy dla przedsiębiorstwa i dla konsumentów w każdym z tych systemów; różnica między potrzebami a popytem; podstawowe pojęcia; niewidzialna ręka rynku)
 +
14. Omówić pozytywne i negatywne cechy systemów z punku widzenia firmy i obywatela.
 +
15. Dobra dostarczane bez pomocy mechanizmu rynkowego (prywatne, publiczne, społecznie użyteczne, koszty i korzyści, efekty zewnętrzne, kryterium rozróżnienia –dobra wolne, publiczne, prywatne)
 +
16. Teoria popytu i podaży (p. indywidualny, rynkowy, rozszerzanie, kurczenie, wzrost, spadek, koszt alternatywny, prawo popytu i podaży, prawo malejącej użyteczności krańcowej, elastyczność popytu i podaży
 +
17. Teoria zachowań konsumenta, użyteczność całkowita i krańcowa, prawo Engela.18. Co stanowi podstawę rozróżnienia na stałe i zmienne czynniki produkcji?
 +
19. Kryterium rozróżnienia krótkich i długich terminów w mikroekonomicznej analizie?
 +
20. Jaka jest zależność między nakładami czynników w długim i krótkim okresie?
 +
21. Dlaczego producent powinien znać istotę prawa malejącego przychodu?
 +
22. Produkt krańcowy, koszt krańcowy, stały, zmienny całkowity, prawo malejącego produktu krańcowego,
 +
23. Dlaczego krótkookresowy koszt przeciętny ma kształt litery "U"?
 +
24. Od czego zależy przebieg długookresowej krzywej kosztów przeciętnych?
 +
25. Jaki wpływ na wielkość i liczbę przedsiębiorstw gałęzi przemysłu wywołują rosnące i malejące korzyści skali?
 +
26. Co to znaczy, że konsument zachowuje się racjonalnie?
 +
27. Co rozumiemy przez użyteczność krańcową całkowitą?
 +
28. Na czym polega prawo malejącej użyteczności krańcowej?
 +
29. Efekt dochodowy
 +
30. Efekt substytucyjny
 +
31. Dochód realny
 +
32. Dochód nominalny
 +
33. Dobra niższego rzędu
 +
34. W jaki sposób mierzy się produkcyjność czynników produkcji
 +
35. Co nazywamy krańcową stopą technicznej substytucji?
 +
36. Koszt jawny, ukryty, alternatywny,
 +
37. Co składa się na całkowity koszt alternatywny firmy?
 +
38. Na czym polega prawo malejącego przychodu
 +
39. Co odróżnia zysk ekonomiczny od kosztu?
 +
40. Co nazywamy funkcją produkcji?
 +
41. Źródła obniżki kosztów własnych
 +
42. Koszty przeciętne całkowite zmienne i stałe
 +
43. Jak kształtuję się różne rodzaje kosztów wraz ze wzrostem produkcji – stałe, zmienne, przeciętne, krańcowe?
 +
44. Kiedy producent odnosi korzyści skali
 +
45. Techniczne optimum produkcji –
 +
46. Niekorzyści skali
 +
47. Struktura rynku, – jakie są podstawowe struktury rynku
 +
48. Co rozumiemy przez suwerenność konsumenta?
 +
49. Cechy modelu konkurencji doskonałej, w jaki sposób konkurują ze sobą przedsiębiorstwa na rynku konkurencji doskonałej?
 +
50. Oligopol
 +
51. Monopol

Wersja z 19:27, 5 lut 2013

-- Karolina 19:20, 5 lut 2013 (CET) -- Karolina 19:20, 5 lut 2013 (CET)

Dobry wieczór, Mam pytanie, a mianowicie - piszę pracę magisterską na temat motywacji materialnej i niematerialnej z przyciskiem na wynagrodzenia. Mój promotor wymaga aby w bibliografi znalazły się teksty obcojęzyczne (przetłumaczone - mogą to być również artykuły) Gdzie ja mam je znależć i w jaki sposób? Bardzo proszę o pomoc.

problemy z pytaniami do egzaminu z Mikroekonomii -- Maruda36a 19:27, 5 lut 2013 (CET) -- Maruda36a 19:27, 5 lut 2013 (CET) -- Maruda36a 19:27, 5 lut 2013 (CET) -- Maruda36a 19:27, 5 lut 2013 (CET)

Cześć, potrzebuje pomocy. niedługo będę mieć egzamin z mikroekonomii. Czy mógłby mi ktoś pomóc odpowiedzieć na te pytania?


8. Dlaczego w badaniach stosowana jest zasada „ceteris paribus”? 9. Metoda abstrakcyjna, metoda badań ekonomicznych, metoda stopniowej konkretyzacji, metoda weryfikacji. 10. Co stanowi kryterium podziału dóbr na dobra ekonomiczne, rzadkie, wolne? 11. Czy wszystkie dobra rzadkie są dobrami ekonomicznymi? 12. Jakie jest kryterium rozróżnienia dóbr na prywatne i ekonomiczne? 13. Rodzaje gospodarek (rozróżnić systemy gospodarcze – otoczenie biznesu, różnice, zagadnienia; w jaki sposób są rozwiązywane problemy dla przedsiębiorstwa i dla konsumentów w każdym z tych systemów; różnica między potrzebami a popytem; podstawowe pojęcia; niewidzialna ręka rynku) 14. Omówić pozytywne i negatywne cechy systemów z punku widzenia firmy i obywatela. 15. Dobra dostarczane bez pomocy mechanizmu rynkowego (prywatne, publiczne, społecznie użyteczne, koszty i korzyści, efekty zewnętrzne, kryterium rozróżnienia –dobra wolne, publiczne, prywatne) 16. Teoria popytu i podaży (p. indywidualny, rynkowy, rozszerzanie, kurczenie, wzrost, spadek, koszt alternatywny, prawo popytu i podaży, prawo malejącej użyteczności krańcowej, elastyczność popytu i podaży 17. Teoria zachowań konsumenta, użyteczność całkowita i krańcowa, prawo Engela.18. Co stanowi podstawę rozróżnienia na stałe i zmienne czynniki produkcji? 19. Kryterium rozróżnienia krótkich i długich terminów w mikroekonomicznej analizie? 20. Jaka jest zależność między nakładami czynników w długim i krótkim okresie? 21. Dlaczego producent powinien znać istotę prawa malejącego przychodu? 22. Produkt krańcowy, koszt krańcowy, stały, zmienny całkowity, prawo malejącego produktu krańcowego, 23. Dlaczego krótkookresowy koszt przeciętny ma kształt litery "U"? 24. Od czego zależy przebieg długookresowej krzywej kosztów przeciętnych? 25. Jaki wpływ na wielkość i liczbę przedsiębiorstw gałęzi przemysłu wywołują rosnące i malejące korzyści skali? 26. Co to znaczy, że konsument zachowuje się racjonalnie? 27. Co rozumiemy przez użyteczność krańcową całkowitą? 28. Na czym polega prawo malejącej użyteczności krańcowej? 29. Efekt dochodowy 30. Efekt substytucyjny 31. Dochód realny 32. Dochód nominalny 33. Dobra niższego rzędu 34. W jaki sposób mierzy się produkcyjność czynników produkcji 35. Co nazywamy krańcową stopą technicznej substytucji? 36. Koszt jawny, ukryty, alternatywny, 37. Co składa się na całkowity koszt alternatywny firmy? 38. Na czym polega prawo malejącego przychodu 39. Co odróżnia zysk ekonomiczny od kosztu? 40. Co nazywamy funkcją produkcji? 41. Źródła obniżki kosztów własnych 42. Koszty przeciętne całkowite zmienne i stałe 43. Jak kształtuję się różne rodzaje kosztów wraz ze wzrostem produkcji – stałe, zmienne, przeciętne, krańcowe? 44. Kiedy producent odnosi korzyści skali 45. Techniczne optimum produkcji – 46. Niekorzyści skali 47. Struktura rynku, – jakie są podstawowe struktury rynku 48. Co rozumiemy przez suwerenność konsumenta? 49. Cechy modelu konkurencji doskonałej, w jaki sposób konkurują ze sobą przedsiębiorstwa na rynku konkurencji doskonałej? 50. Oligopol 51. Monopol