Dyskusja:Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami

(Metoda PERT -- ~~~~: nowa sekcja)
m (UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!)
Linia 1: Linia 1:
== koszty pracy -- [[Użytkownik:Mysiorek|Mysiorek]] 11:20, 3 lip 2008 (UTC) ==
 
(przeniesiono do kosztów pracy) --[[Użytkownik:Sw|Sławomir Wawak]] 13:19, 3 lip 2008 (UTC)
 
  
== Metoda PERT -- [[Użytkownik:Anna Lizner|Anna Lizner]] 15:53, 21 paź 2011 (CEST) ==
 
 
== Metoda PERT -- [[Użytkownik:Anna Lizner|Anna Lizner]] 18:02, 15 paź 2011 (CEST) ==
 
 
'''PERT''' (''ang. Program Evaluation and Review Technique'') - najprościej ujmując PERT jest to technika planowania oraz kontroli złożonych przedsięwzieć. Została ona opracowana przez Dapartament Obrony Stanów Zjednoczonych w 1956-1957 r. na potrzeby marynarki wojenej Stanów Zjednoczonych podczas realizacji projektu budowy nuklearnej łodzi podwodnej Polaris.
 
 
 
PERT wg. W.A.Bocchino to:
 
 
"Technika, która pozwala na symulację złożonych przedsięwzięć przy użyciu ściśle zdefiniowanego ilościowo symbolicznego modelu. Model ten jest modelem dynamicznym, w tym sensie, że automatycznie reaguje na zmianę."
 
 
 
Metoda '''PERT''' (obok metody CPM) jest uważana za jedną z najważniejszych metod sieciowych, stosowanych w zarządzaniu projektami. Celem metody PERT jest zidentyfikowanie elementów rocesu i wyznaczenie odcinkó czasu, które w największym stopniu wpływają na realizacje projektu. Róznica pomiedzy PERT a CPM polega na tym iż w metodzie cpm czas realizacji poszczególnego przedsięwzięcia jest zmienną zdeterminowaną, natomiast w metodzie PERT jest zmienną losową. Dlatego też metoda PERT stosowana jest czesciej w projektach gdzie nie można określić z całą pewnością czasu trwania poszczególnych czynności. To własnie takie ujecie czasu trwania poszczególnych zadań projektu umożliwia zastosowanie statystycznych metod oceny ryzyka czasowego ukończenia zadań, a także określenia prawdopodobieństwa ich ukończenia w uprzednio przyjetym terminie.
 
 
 
 
==W metodzie PERT czas realizacji projektu określa się na podstawie trzech ocen eksperckich:==
 
 
 
1. optymistyczny czas trwania czynności- czyli najkrótszy możliwy czas, podczas którego dane przedsięwzięcie może być wykonane przy wyjątkowo sprzyjających warunkach
 
 
 
2. najbardziej prawdopodobny czas trwania czynności- czas, który byłby możliwy przy wielokrotnym powtarzaniu danej czynności w tych samych warunkach
 
 
 
3. pesymistyczny czas trwania czynności- czas potrzebny do wykonania określonego zadania przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach.
 
 
 
W oparciu o te zmienne szacowany jest czas oczekiwany do zakończenia zadania. Czas ten jest podstawą analizy ścieżki krytycznej szacowana jest także wariancja czasu oczekiwanego, która określa spodziewaną różnicę szacowanego czasu oczekiwanego zakończenia przedsięwziecia od rzeczywistego czasu trwania czynności.
 
 
 
<math>Te=[czas  optymistyczny+(4 x czas najbardziej prawdopodobny)+ czas pesymistyczny]: 6</math>
 
 
 
 
Zgodnie z tym wzorem oczekiwany czas trwania czynności, jest średnią ważoną, w której największą wagę równą 4 przypisano czasowi najbardziej prawdopodobnemu, natomiast wagę równą 1 przypisano czasom skrajnym: optymistycznemu i pesymistycznemu.
 
W metodzie PERT projekt przedstawiany jest w postaci diagramu sieciowego, którego wierzchołki stanowią zadania składające się na projekt, natomiast łuki reprezentują ukierunkowane powiązania pomiędzy zadaniami i są do nich przypisane czasy trwania poszczególnych zadań wymaganych do przejścia do nastepnych czynności.
 
 
 
PERT będąc stochastyczną metodą planowania i kontroli programu działania, polega na planowaniu pewnych czynności i ich realizacji. Każde przedsięwzięcie zostaje podzielone na odrębne operacje, które w dalszej części są kolejno wykonywane, określając również czas ich rozpoczęcia i zakończenia oraz czas ostatecznego zakończenia konkretnego zadania.
 
 
 
==W metodzie PERT najczęściej używanymi pojęciami są:==
 
 
1. czynności (działania) - są to czas i zasoby niezbędne, aby zrealizować pewne zadanie. Przykładowymi czynnościami jest produkcja, planowanie, kontrola oraz transport. Na wykresach czynności oznaczone są w postaci strzałek, z grotem w prawą stronę, gdyż czynność nie może biec wstecz. Podejmowanie wszelkich czynności i działań ma na celu przechodzenie od jednego zdarzenia do drugiego.
 
 
 
2. zdarzenia- określone etapy przedsięwzięcia związane z momentem zakończenia realizacji poprzedniej czynności i momentem rozpoczęcia następnej, z wykluczeniem pierwszego zdarzenia, które nie jest poprzedzane żadną inną czynnością a także zdarzenia ostatniego, które jest zdarzeniem końcowym. Na wykresach zdarzenia przedstawiane są w postaci kółka. W kółku znajduje się przeważnie nie jedno, ale kilka zdarzeń. W metodzie PERT istotny jest fakt, że wszelkie zdarzenia i czynności umieszczone są na wykresach w sposób zintegrowany i logiczny. Oznacza to, że efektem rozpoczęcia i zakończenia danej czynności jest odpowiednie zdarzenie jak i również, że żadna czynność nie może się rozpocząć przed wystąpieniem poprzedzającego je zdarzenia (lub zdarzeń).
 
 
 
 
==Zalety stosowania techniki PERT:==
 
 
* Poprzez zastosowanie wykresu sieciowego, jako graficznej prezentacji projektu możliwe jest szybkie zidentyfikowanie wzajemnych powiązań pomiędzy czynnościami
 
 
 
* Model wykresu sieciowego pozwala na efektywne podzielenie obowiązków i odpowiedzialności za każdą część wykonywanego przedsięwzięcia.
 
 
 
* Pozwala na utworzenie ścieżki krytycznej, która przedstawia czynności istotne z punktu widzenia realizacji projektu
 
 
 
* Pozwala na oszczędność czasu, uzyskaną zarówno przy planowaniu zadań, jak i w trakcie realizacji projektu. Czas i koszty są zazwyczaj ściśle powiązane, zatem oszczędność czasu prowadzi do oszczędności kosztów.
 
 
 
* Możliwe jest także sprawdzenie, które czynności i zadania wchodzące w skład projektu są dla niego krytyczne, czyli opóźnienie których zadań spowoduje opóźnienie całego projektu, oraz odpowiedz na pytanie które czynności i zadania mogą być rozpoczęte później lub realizowane w dłuższym czasie bez opóźnienie realizacji całego projektu .
 
 
 
* Istnieje możliwość monitorowania ilości zasobów podczas realizacji projektu i określenia czy są one wystarczające, aby zakończyć przedsięwziecie w terminie
 
 
 
* Rozpoczęcie działań korygujących przez kierowników w sytuacjach problemowych, dzięki którym możliwa jest szybka ich identyfikacja oraz likwidacja.
 
 
 
* Porównanie wariantów działań. Kierownicy uzyskują możność porównania, pod względem czasu i kosztów, różnych sposobów osiągnięcia celów przedsięwzięcia.
 
 
 
* Skuteczne planowanie umożliwiające kierownikom wyznaczanie toku działań od pierwszeg do ostatniego etapu projektu.
 
 
 
* Zmniejszenia ryzyka przekroczenia terminów realizacji projektów, bądź też nadwręzenia budżetu projektu.
 
 
 
 
 
==Wady stosowania techniki PERT:==
 
 
* Technika PERT nie ma na celu wyboru optymalnych decyzji, ze względu na fakt, iż decyzja o realizacji projektu została podjęta wcześniej.
 
 
 
* Nie jest ona elastyczną, z uwagi na sformalizowanie zależności, które w tej technice musza być stałe.
 
 
 
* Przewidywany czas wykonania czynności jest zależny od planujących projekt.
 
 
 
* Skupienie się na czynnościach ścieżki krytycznej, powoduje niejednokrotnie zaniedbywanie pozostałych czynności czy ścieżek.
 
 
 
* Częsta nieaktualność sieci powiązań, spowodowana upływem czasu, i możliwością zaistniałych zmian w projekcie początkowym, brak wpływu na technologiczne wykonanie projektu.
 
 
 
* Dokładność metody PERT zależna jest także od osób dokonujących szacunków
 
 
 
 
== Literatura ==
 
 
* Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
 
 
* Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie Projektami, PWE, Warszawa 2003.
 
 
 
* Brandenburg H.: Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 200
 

Wersja z 09:49, 20 gru 2011