Dochodowość krytyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 08:12, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Dochodowość krytyczna
Polecane artykuły


Dochodowość krytyczna - jest jedną z dwóch części analizy progowej, możemy zdefiniować ją jako udział dochodu w przychodzie, przy którym następuje zrównanie podatku obliczonego dla podatkowej karty przychodów i rozchodów, z kwotą podatku obliczanego na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego dla największego dopuszczalnego przychodu. Należy mieć na uwadze fakt, że dla każdej stawki podatku zryczałtowanego otrzymuje się inną wartość dochodowości krytycznej.

Obliczanie

Obliczanie dochodowości krytycznej należy rozpocząć od:

Porównania dla określonych stawek podatku zryczałtowanego, podatku obliczonego na zasadach ogólnych z podatkiem zryczałtowanym, przy założeniu, iż przychód P = Pmax = 250 000 Euro.

Pr = Po

czyli:

(Pmax - U) * r = Gi + (B - Zi) * si

uwzględniając, że B = D - U = Pmax * d - U

otrzymujemy dla stawki podatku zryczałtowanego r:

(Pmax - U) * r = Gi + (Pmax * dk ® - U - Zi) * si

stąd przekształcając powyższe równanie otrzymujemy wzór na dochodowość krytyczną przy stawce podatku zryczałtowanego r:

dk ® = Pmax*r+si*Zi-Gi+(si-r)*U / Pmax*si

Dzięki zastosowaniu powyższego wzoru jesteśmy wstanie policzyć dochodowości krytyczne dla wszystkich stawek podatku zryczałtowanego. Dla uproszczenia przyjmiemy zasadę, iż wartość odliczeń jest równa zero, jest to spowodowane faktem, iż każda firma ma różne wysokości odliczeń.

Przykład

Mając następujące dane liczbowe:

 • Stawka podatku zryczałtowanego
r1 r2 r3 r4 r5
0,03 0,055 0,085 0,17 0,2
 • Stopa podatkowa w poszczególnych przedziałach: si=0,4
 • Dolna granica podstawy opodatkowania Zi= 74048
 • Graniczna wartość podatku, najmniejsza w poszczególnych przedziałach Gi=17611,68
 • Maksymalny przychód w euro, jaki przedsiębiorca może osiągnąć korzystając z ryczałtu Pmax= 250000

Otrzymujemy wartość dochodowości krytycznej dla poszczególnych stawek podatkowych.

 • dk(3%) = 37.119,17 euro
 • dk(5,5%) = 43.369,17 euro
 • dk(8,5%) = 50.869,17 euro
 • dk(17%) = 72.119,17 euro
 • dk(20%) = 79.619,17 euro

Z przedstawionych obliczeń możemy wyciągnąć następujące wnioski:

 • dk(3%) = 37.119,17 euro. oznacza to, iż dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność opodatkowaną ryczałtem 3% korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych dopóki jego dochód nie przekroczy 37.119,17 euro,
 • dk(5,5%) = 43.369,17 euro. oznacza to, iż dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność opodatkowaną ryczałtem 5,5% korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych dopóki jego dochód nie przekroczy 43.369,17 euro,
 • dk(8,5%) = 50.869,17 euro. oznacza to, iż dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność opodatkowaną ryczałtem 8,5% korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych dopóki jego dochód nie przekroczy 50.869,17 euro,
 • dk(17%) = 72.119,17 euro. oznacza to, iż dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność opodatkowaną ryczałtem 17% korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych dopóki jego dochód nie przekroczy 72.119,17 euro,
 • dk(20%) = 79.619,17 euro. oznacza to, iż dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność opodatkowaną ryczałtem 20% korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych dopóki jego dochód nie przekroczy 79.619,17 euro.

Bibliografia

 • Rozdział 6.3.3. Książki Alicji Dziuby-Burczyk, "Rachunkowość podatkowa" Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996 r.
 • Maryniuk T. "Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych - 2006" wydawnictwo ODDK Gdańsk 2006.
 • Ustawa z dnia 26 Lipca 1991 roku "O podatku dochodowym od osób fizycznych" Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. z późn. zm.

Autor: Maciej Trocha