Diagnoza w projekcie

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 09:10, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Diagnoza w projekcie
Polecane artykuły


Diagnostyka jako umiejętność rozpoznawania rzeczywistego stanu badanych obiektów występuje w wielu dziedzinach. Stanowi zespół czynników poprzedzających wybór i podjęcie decyzji, co do celu działania i sposobu jego osiągania. Celem diagnozy jest zrozumienie jej potencjału teraz i w przyszłości. Dzięki niej można uzyskać informacje o zmianie stanu przedmiotu badania, a także określić poziom rozwoju, jaki osiągnęło przedsiębiorstwo. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie działań na wypadek kryzysu lub podjęcie koniecznych decyzji wtedy, gdy potrzebna będzie zmiana.

Diagnoza polega z jednej strony na wykrywaniu defektów, wyjaśnianiu ich przyczyn oraz ocenie wpływu na efektywność firmy, z drugiej zaś na ustalaniu i badaniu mocnych stron przedsiębiorstwa.

Diagnostyka odnosi się zarówno do czynników otoczenia jak i działalności samej firmy. Ma wskazać, jakie są uwarunkowania zewnętrzne a następnie, w jakich dziedzinach może się badana firma rozwijać i skutecznie rywalizować z konkurentami (eliminując własne błędy i niesprawności), jaka jest generalna ocena jej organizacji i funkcjonowania.

Etapy

Zważywszy na cel diagnozy konieczne jest w ogólnym zarysie określenie następujących jej etapów:

  1. Jednoznaczne określenie podmiotu i przedmiotu prac diagnostycznych oraz ich cech ogólnych. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia obserwacji istniejącego stanu,
  2. Zebranie informacji (zarówno ważna jest ilość jak i jakość tych informacji) o stanie przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz perspektywach zmian przy zastosowaniu właściwych metod i technik,
  3. Analizowanie uporządkowanych i przetworzonych informacji. Znając cele i możliwości przedsiębiorstwa badający, kierując się wiedzą i doświadczeniem, może określić strukturę, która jego zdaniem byłaby najlepsza. Analiza pozwala na znalezienie możliwości usprawnienia organizacji,
  4. Formułowanie wariantów rozwiązań (im więcej przewidziano wariantów rozwiązań, tym większa jest szansa znalezienia takiego, który będzie najbardziej dopasowany do sytuacji organizacji), określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia.
  5. Kontrola. Każda metoda analizy diagnostycznej powinna być zakończona procesem kontroli zaadoptowania się organizacji i uzyskanych efektów. Aby móc sprawdzić efekty kontrola musi trwać stosunkowo długo od momentu zakończenia procesu projektowania i wprowadzania zmian.

Bibliografia

Autor: Barbara Bereska