DDU

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 08:07, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
DDU
Polecane artykuły


Delivered Duty Unpaid - …named place of destination (dostarczone, cło nieopłacone …wymienione z nazwy miejsce przeznaczenia) to formuła handlowa, należąca do międzynarodowych reguł handlu (incoterms). Wraz z formułami DAF, DES, DEQ, DDP należy ona do grupy D. Ma ona zastosowanie, w momencie gdy sprzedający jest w stanie dostarczyć towar do kraju przeznaczenia, bez dokonywania odprawy celnej w imporcie oraz bez opłacania cła.

Moment dostarczenia towaru

Dostawa towaru przebiega na koszt i za pomocą środków pozostających w dyspozycji sprzedającego i kończy się w uzgodnionym miejscu na terytorium kraju kupującego, o określonym czasie. Jeżeli kupujący go nie określi, sprzedający ma prawo wybrać czas i miejsce, które najlepiej odpowiadają jego interesom.

Obowiązki sprzedającego

 • dostarczenie towaru wraz z fakturą handlową zgodnie z umową sprzedaży oraz innymi dokumentami zgodności, jakie wymaga umowa,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt oficjalne upoważnienia lub dokumenty niezbędne przy eksporcie towaru lub jego tranzycie przez inny kraj,
 • na własny koszt zawiera umowę transportu towaru do wymienionego z nazwy miejsca,
 • musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego, bez wyładunku, w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie dostawy,
 • ponosi wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz koszty, aż do momentu jego dostarczenia w wyznaczone z nazwy miejsce oraz uzgodnionym dniu lub okresie,
 • ponosi wszystkie koszty związane z towarem, aż do momentu jego dostarczenia (np. cła, podatki oraz inne opłaty związane z eksportem oraz tranzytem),
 • zawiadomienie kupującego o terminie dostarczenia towaru, aby ten bez przeszkód mógł przyjąć dostawę,
 • dostarczenie kupującemu zwyczajowego dokumentu transportowego (np. zbywalny konosament, samochodowy list przewozowy itp.),
 • ponosi wszystkie opłaty związane z czynnościami sprawdzającymi towar (sprawdzenie jakości, mierzenie, ważenie, liczenie), niezbędnych do postawienia towaru do dyspozycji kupującego,
 • udzielenie sprzedającemu wszelkiej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do przy załatwianiu formalności importowych.

Obowiązki kupującego

 • zapłacenie za towar, cenę uzgodnioną w umowie,
 • uzyskuje na własne ryzyko i koszt dokumentację niezbędną przy imporcie towaru,
 • musi przyjąć towar, kiedy zostanie on dostarczony zgodnie z umową,
 • ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z towarem od chwili jego dostarczenia zgodnie z umową (np. cła, podatki, inne opłaty związane z importem towaru),
 • ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z nieodebraniem towaru,
 • jeśli jest uprawniony, musi dostarczyć sprzedającemu informację o miejscu wymienionym z nazwy oraz o określonym czasie lub okresie w którym ma odbyć się dostawa,
 • ponosi koszty za cła, podatki i inne opłaty, dodatkowo musi zwrócić sprzedającemu koszty które ten poniósł udzielając pomocy przy załatwianiu dokumentacji niezbędnej przy imporcie towaru,
 • ponosi koszty kontroli przedwysyłkowej, jeśli kontrola wymagana jest przez kraj eksportu koszty ponosi sprzedający.

Formy transportu

Formuła ta może być stosowana w odniesieniu do wszystkich form transportu, jednak gdy dostawa ma zostać zrealizowana na pokładzie statku lub na nabrzeżu w porcie przeznaczenia zaleca się stosowanie formuł DES i DEQ.

Bibliografia

Autor: Jarosław Wojnarowski, Konrad Zawartka