Czarter: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "'''Czarter''' jest to umowa przewozu ładunków masowych żeglugą trampową, czyli nieregularną. Może też dotyczyć czasowego wynajmu jachtów czy statków na cele k...")
 
Linia 1: Linia 1:
'''Czarter''' jest to umowa przewozu ładunków masowych żeglugą trampową, czyli nieregularną. Może też dotyczyć czasowego wynajmu jachtów czy statków na cele komercyjne lub rekreacyjne.
+
{{Infobox
 +
|Concept=Czarter
 +
|list1=<ul>
 +
<li>[[Turystyka]]
 +
<li>[[Logistyka]]
 +
</ul>
 +
|list2=<ul>
 +
<li>[[Ruch turystyczny]]
 +
<li>[[Rynek usług turystycznych]]
 +
<li>[[Przemysł turystyczny]]
 +
<li>[[Transport międzynarodowy]]
 +
</ul>
 +
|list3=<ul>
 +
<li>[[Jakość transportu lotniczego]]
 +
<li>[[Jakość usług turystycznych]]
 +
<li>[[Jakość]]
 +
<li>[[Rodzaje usług turystycznych]]
 +
<li>[[Rodzaje transportu]]
 +
</ul>
 +
}}
 +
 
 +
'''Czarter''' to umowa zawierana między usługobiorcą a dostawca [[usługa|usług]] na nieregularny [[transport|przewóz]] ładunków lub osób. Może też dotyczyć czasowego wynajmu jachtów czy statków na cele komercyjne lub rekreacyjne.
 +
 
 +
==Czarter==
 +
Forma zawierania [[Umowa a kontrakt|umowy]] z dostawcą usług. Ta forma zawarcia umowy świadczy, że zamawiający zakupił u sprzedającego określoną ilość usług w określonym terminie i standardzie, za z góry uzgodnioną kwotę. Forma umowy uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek zwrotów zamówionych usług. Ceny przy umowie czarterowej powinny być niższe niż przy innej formie zamówienia. Umowa czarterowa z uwagi na jej złożoność, powinna mieć [[Forma umowy|formę pisemną]]. (Z. Kruczek i in.  2009, s.357)
 +
 
 +
==Czarter statku==
 +
Według Art. 188 i Art.191 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski przez umowę czarteru na czas armator zobowiązuje się za wynagrodzeniem oddać czarterującemu do dysponowania statek w stanie zdatnym do żeglugi, należycie wyposażony, obsadzony odpowiednią załogą oraz przystosowany do celów przewidzianych umową na oznaczony czas albo na okres jednej lub kilku następujących po sobie podróży w celu określonym umową. Każda strona może żądać potwierdzenia umowy czarteru na czas na piśmie. (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. Dz. U. Nr 138 poz. 1545, Art.188, Art 191 s.10857)
 +
 
 +
==Czarter lotniczy==
 +
"Przewóz lotniczy w ramach imprezy turystycznej jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a czarterującym będącym [[Touroperator|organizatorem turystyki]],obejmuje przewóz pasażerów, którzy biorą udział w imprezie turystycznej na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych." (Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)
 +
 
 +
"Przewóz czarterowy z wykorzystaniem części miejsc lub pojemności statku powietrznego używanego w regularnych przewozach lotniczych jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym wykonującym regularne przewozy lotnicze a czarterującym."(Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)
 +
 
 +
"Przewóz czarterowy towarów obejmuje również przewóz żywych zwierząt." (Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)
 +
 
 +
Paragraf 5 Rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych wskazuje, że "Umowa czarteru lotniczego określa co najmniej trasę, na której ma zostać wykonany przewóz lotniczy, dni operacji w portach lotniczych, numery lotów, liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego udostępnioną czarterującemu oraz cenę, za jaką miejsca lub pojemność statku powietrznego są udostępnione."(Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)
 +
 
 +
==Bibliografia==
 +
*Kruczek Z. (red.) (2009), ''Obsługa ruchu turystycznego'', Proksenia , Kraków
 +
*Nowacki M. (2013), [https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8784/Jakość%20w%20żeglarskiej%20turystyce%20czarterowej.pdf?sequence=1&isAllowed=y ''Jakość w żeglarskiej turystyce czarterowej''], AWF, Poznań
 +
*Perzyński T. Prokop-Perzyńska E. (2012), [https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/239-artykuly-na-plycie-cd/2722-artykul ''Jachting i czarter w Polsce - prawo i praktyka''], ''Logistyka'' nr 3/2012, Radom
 +
*Taylor Z., Ciechański A (2015), [http://rcin.org.pl/Content/57347/WA51_77859_r2015-t87-z4_Przeg-Geogr-Taylor.pdf ''Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów –część II ''], ''Przegląd geograficzny'' nr 87, Warszawa
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011381545/O/D20011545.pdf ''Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. Dz. U. Nr 138 poz. 1545'']
 +
*[http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000531/O/D20130531.pdf ''Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej  z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531'']
 +
 
  
 
[[Kategoria:Logistyka]]
 
[[Kategoria:Logistyka]]
 
[[Kategoria:Turystyka]]
 
[[Kategoria:Turystyka]]
{{msg:stub}}
+
 
 +
{{a|Joanna Fortuna}}

Wersja z 14:29, 17 kwi 2018

Czarter
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Czarter to umowa zawierana między usługobiorcą a dostawca usług na nieregularny przewóz ładunków lub osób. Może też dotyczyć czasowego wynajmu jachtów czy statków na cele komercyjne lub rekreacyjne.

Czarter

Forma zawierania umowy z dostawcą usług. Ta forma zawarcia umowy świadczy, że zamawiający zakupił u sprzedającego określoną ilość usług w określonym terminie i standardzie, za z góry uzgodnioną kwotę. Forma umowy uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek zwrotów zamówionych usług. Ceny przy umowie czarterowej powinny być niższe niż przy innej formie zamówienia. Umowa czarterowa z uwagi na jej złożoność, powinna mieć formę pisemną. (Z. Kruczek i in. 2009, s.357)

Czarter statku

Według Art. 188 i Art.191 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski przez umowę czarteru na czas armator zobowiązuje się za wynagrodzeniem oddać czarterującemu do dysponowania statek w stanie zdatnym do żeglugi, należycie wyposażony, obsadzony odpowiednią załogą oraz przystosowany do celów przewidzianych umową na oznaczony czas albo na okres jednej lub kilku następujących po sobie podróży w celu określonym umową. Każda strona może żądać potwierdzenia umowy czarteru na czas na piśmie. (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. Dz. U. Nr 138 poz. 1545, Art.188, Art 191 s.10857)

Czarter lotniczy

"Przewóz lotniczy w ramach imprezy turystycznej jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a czarterującym będącym organizatorem turystyki,obejmuje przewóz pasażerów, którzy biorą udział w imprezie turystycznej na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych." (Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)

"Przewóz czarterowy z wykorzystaniem części miejsc lub pojemności statku powietrznego używanego w regularnych przewozach lotniczych jest wykonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym wykonującym regularne przewozy lotnicze a czarterującym."(Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)

"Przewóz czarterowy towarów obejmuje również przewóz żywych zwierząt." (Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)

Paragraf 5 Rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych wskazuje, że "Umowa czarteru lotniczego określa co najmniej trasę, na której ma zostać wykonany przewóz lotniczy, dni operacji w portach lotniczych, numery lotów, liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego udostępnioną czarterującemu oraz cenę, za jaką miejsca lub pojemność statku powietrznego są udostępnione."(Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych Dz. U. RP. Poz. 531)

Bibliografia

Autor: Joanna Fortuna