Controlling produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Controlling produkcji
Polecane artykuły


Controlling produkcji to element systemu controllingu przedsiębiorstwa, który wykorzystując różne instrumenty wspiera działania kierownictwa w zakresie planowania, realizacji i kontroli procesu produkcji pozwalając na osiąganie założonych celów.


Zadania controllingu produkcji (M.Sierpińska, B.Niedbała, s.345):

 • wzrost produktywności poprzez kontrolę i planowanie, można to także uzyskać skracając czas produkcji
 • zapewnienie optymalnego programu produkcji poprzez kontrolę kosztów stałych produkcji, długość procesu produkcyjnego oraz magazynowania
 • wyznaczenie zaangażowania kapitałowego czyli wykorzystanie posiadanych środków trwałych a także jego zmniejszenie.
 • określeniu zaangażowania kapitałowego (wykorzystanie posiadanych środków trwałych)

Cele controllingu produkcji (M.Sierpińska, B.Niedbała, s.345):

 • finansowe – marże pokrycia na wysokim poziomie, a także maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
 • ilościowe/jakościowe – niewielka ilość odpadów, dobra jakość produktu, stosowanie się do norm ISO
 • czasowe – krótkie czasy dostawy i ich przebiegu
 • ekologiczne – dbanie o środowisko naturalne poprze ograniczenie emisji szkodliwych odpadów, a także zmniejszenie zużycia jego zasobów
 • elastyczności – możliwość dostosowania się do zmian panujących na rynku, zapewnienie rozwoju pracowników przez podniesienie jego kwalifikacji
 • socjalne – zapewnienie pracownikowi dobrych warunków pracy, bezpieczeństwa jego stanowiska

Planowanie produkcji

W celu rozpoczęcia wytwarzania jakiegoś produktu należy wcześniej ustalić co produkować, jak produkować oraz w jakiej ilości. Należy także ustalić plan techniczny który ma sprawdzić czy ustalona wielkość sprzedaży i zapasy wyrobów gotowych w magazynie są możliwe do osiągnięcia. Czynniki planowania produkcji jakie należy uwzględnić to wielkość sprzedaży ustalona poprzez działy sprzedaży i marketingu, ilość wyrobów gotowych w magazynie na początek i na koniec okresu, ilość zakupionych materiałów ustalenie obecnej ilości.

Controller produkcji w planach musisz zawrzeć takiej elementy jak (E.Nowak 2011, s.43):

 • rodzaj wytwarzanego produktu oraz technologia jego wytwarzania
 • posiadany majątek produkcyjny który może zapewnić realizację celu produkcyjnego
 • zdolności i kwalifikacje pracowników produkcyjnych
 • organizacja dostaw materiałów i surowców do produkcji
 • organizacja odbioru wytworzonych produktów do magazynu
 • program produkcji wraz ze zdolnościami produkcyjnymi.
 • plan kosztów produkcji

Wąskie gardło w produkcji

Wąskie gardło w produkcji może być przyczyną niedoboru takich czynników, jak technologia lub pracownicy. Powoduje ono ograniczenie wielkości produkcji i hamuje inne czynności w łańcuchu ściśle powiązanych ze sobą stanowisk. W najgorszej sytuacji może nawet doprowadzić do zahamowania produkcji. Wąskie gardło najczęściej dotyczy czynności, które trwają najdłużej i są przydzielone niewłaściwej liczbie zatrudnionych pracowników. Wąskie gardło jest również postrzegane jako stanowisko o najniższych możliwościach produkcyjnych. Tego typu miejsce ogranicza przepływ towarów i materiałów, tworząc jednocześnie granice wydajności dla całego systemu produkcyjnego. Ponieważ wąskie gardło w produkcji wyznacza efektywność całego systemu produkcyjnego, bardzo często opiera się na nim harmonogram pracy tegoż systemu. Wąskie gardło może także spowodować problemy z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na danym rynku oraz wytwarzaniem wysokiej jakości produktów. Wąskie gardło jest zasobem, na którym nie ma możliwości nadrobienia zaległych lub opóźnionych zleceń produkcyjnych. Do identyfikacji i eliminacji wąskich gardeł służy teoria ograniczeń(A.Koliński, A.Tomkowiak 2011 s.2-4)

Z punktu widzenia występowania wąskich gardeł, wyróżnia się następujące podejścia do planowania produkcji gdy w procesie produkcyjnym:

 • nie występuje wąskie gardło,
 • występuje jedno wąskie gardło,
 • wiele wąskich gardeł

Bibliografia

Autor: Justyna Pietras