Bankowość internetowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:42, 6 sie 2021 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Bankowość internetowa
Polecane artykuły

Bankowość internetowa to nazwa przyjęta do zdefiniowania operacji bankowych dokonywanych przez człowieka za pośrednictwem Internetu. Do realizacji operacji bankowych za pośrednictwem Internetu wymagane jest jedynie komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę. Bankowością internetową określa się też wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe wykorzystujące Internet do prowadzenia działalności bankowej.

W zależności od banku i wykorzystywanego oprogramowania usługa ta może pozwalać na bierny wgląd w stan konta i ewentualne uzyskanie ogólnych informacji na temat usług bankowych lub na aktywne dokonywanie operacji na rachunkach. Zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych w umowie o usługach bankowości elektronicznej bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanej przez posiadacza, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza.

Geneza bankowości internetowej

Bankowość internetowa narodziła się w Stanach Zjednoczonych w grudniu 1994 roku,wtedy to bank LA Jolla Bank FSB po raz pierwszy wprowadził możliwość wykonywanie transakcji przez Internet. Następnym bankiem, który wprowadził bankowość internetową był Wells Fargo, drugi największy bank w Kalifornii, często właśnie on jest uważany za twórcę bankowości internetowej. Jenak to dzień 18 października 1995 roku uznaję się za rozpoczęcie wirtualnej bankowości przez Security First Network Bank (SFNB). Bank ten całkowicie zrezygnował z tradycyjnej bankowości i zajął się wyłącznie bankowością internetową, co dało mu ogromny sukces i uczyniło z niego modelowy przykład banku wirtualnego. W Europie pionierami w bankowości internetowej były banki skandynawskie takie jak: szwedzki bank SEB, fiński MeritaNordbanken, które uruchomiły działalność internetową w 1996 roku.

Pierwszym bankiem w Polsce, który rozpoczął świadczenie usług internetowych w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego był Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi. Stworzył on 14 października 1998 roku Oddział Elektroniczny. (Polasik M. 2012)

Najważniejsze usługi, które można realizować za pośrednictwem bankowości internetowej

  • dostęp do wykazu rachunków i historii operacji,
  • otrzymywanie podstawowych informacji o banku i jego operacjach,
  • realizacja przelewów krajowych i zagranicznych na rachunku własne lub obce,
  • zakładanie lokat i inwestowanie środków.

Banki ponoszą duże koszty związane z bankowością internetową, których część jest przerzucana na klienta. Ponoszone koszty zwracają się jednak z biegiem czasu w postaci mniejszych kosztów operacji bankowych. Bankowość internetowa jest wciąż elementem wspierającym bankowość tradycyjną, choć są już banki, które oparły swoją dystrybucję jedynie na Internecie.

Zagrożenia

Korzystanie przez użytkowników z bankowości internetowej niesie za sobą poważne zagrożenia, osoby postronne mogą poznać kod do bankowości. Dlatego firmy komputerowe znalazły kilka rozwiązań aby do takich sytuacji nie dochodziło. Najlepszym rozwiązaniem jest token, jest to małe urządzenie kryptograficzne, które samo generuje jednorazowe kody potrzebne do identyfikacji i akceptacji decyzji klient, są ode wydawane klientom za opłatą lub w niektórych przypadkach bezpłatnie. Za dobre zabezpieczenie uważa się także podpis elektroniczny. (Dobosiewicz Z. 2011)

Bibliografia


Autor: Barbara Bik, Sabina Dębska