Bankowość typu offshore

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:50, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Bankowość typu offshore
Polecane artykuły


Bankowość typu offshore to określenie działalności prowadzonej przez zagraniczne banki poza krajem będącym jego główną siedzibą.

Banki te mogą funkcjonować na arenie międzynarodowej poprzez zakładanie trzech typów instytucji zlokalizowanych za granicą:

  • agencja banku, której zakresem obowiązków jest udzielanie kredytów, jak również transakcje transferowe funduszy, jednak agencja nie przyjmuje depozytów
  • bank zależny, najistotniejszą rzeczą, która odróżnia go od banku lokalnego jest to, że właścicielem tego banku jest bank zagraniczny; w działalności banków zależnych obowiązują identyczne regulacje, co w pozostałych bankach, prowadzących działalność w danym kraju, nie podlegają już one wówczas regulacjom prawnym mającym zastosowanie w kraju banku-właściciela
  • oddział zagraniczny określany jest najczęściej jako biuro banku krajowego w innym kraju

Profil działalności

Działalność oddziałów zagranicznych posiada taki sam profil działalności, jak banki lokalne, z tym że obowiązują je zarówno regulacje bankowe w kraju prowadzonej działalności, jak również w kraju pochodzenia banku. Jednak pojawiające się różnice w przepisach bankowych pomiędzy krajami, niejednokrotnie są wykorzystywane przez oddziały zagraniczne banków.

Rozwój bankowości typu offshore

Rozwojowi bankowości offshore stale towarzyszył rozwój handlu walutowego. Depozyt zagraniczny typu offshore jest depozytem bankowym denominowanym w walutach innych niż kraju lokalizacji banku, zdecydowana większość depozytów wymienianych na rynku walutowym to właśnie depozyty zagraniczne.

Depozyty typu offshore w walutach zagranicznych to eurowaluty.

Depozyty dolarowe poza Stanami Zjednoczonymi to eurodolary.

Banki, które przyjmują depozyty w eurowalutach to eurobanki.

Z ekonomicznego punktu widzenia można się dopatrywać wielu przyczyn dynamicznego rozwoju bankowości typu offshore, oraz towarzyszącemu mu równolegle handlowi walutowemu offshore, jednak na zdecydowane zwrócenie uwagi zasługuje wzrost handlu międzynarodowego oraz stosunkowo znaczne umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw. Handel eurowalutami jest następstwem zwielokrotnienia wolumenu międzynarodowego handlu produktami i usługami.

Kolejnymi czynnikami, na które również warto zwrócić uwagę, i które również miały ogromny wpływ na rozwój bankowości offshore jest stale postępujący rozwój procesów globalizacyjnych bankowości komercyjnej, objawiający się wychodzeniem banków ze swoją ofertą poza kraje pochodzenia i tworzeniem nowych oddziałów w międzynarodowych centrach finansowych.

Kolejny czynnik ma już charakter bardziej polityczny, ukazuje mianowicie chęć deponentów do przechowywania walut poza jurysdykcją emitujących je krajów. W związku z tym można zaobserwować, że zjawisko otwierania krajowych rynków finansowych dla obcokrajowców przyczyniło się do rozwoju światowej konkurencji banków międzynarodowych.

Bibliografia

  • P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa Teoria i polityka, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 430-431
  • M.Zaleska, Współczesna bankowość, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007

Autor: Katarzyna Ziętal