Bank uniwersalny

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Bank uniwersalny
Polecane artykuły


Banki uniwersalne prowadzą całą gamę usług komercyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych.

Głównymi usługami banku uniwersalnego jest pośrednictwo finansowe, handel instrumentami finansowymi, emisja nowych papierów wartościowych, prowadzenie działalności maklerskiej, a także w zakresie funduszy inwestycyjnych, gwarancji, operacji rozliczeniowych, zarządzanie powierzonymi aktywami, doradztwo finansowe oraz działalność ubezpieczeniowa.

Z uwagi na posiadanie własnych akcji, zarządzanie powierzonymi mu akcjami oraz uczestnictwo w radach nadzorczych korporacji może wpływać na sektor niefinansowy.

Banki uniwersalne postrzegane również jako przedsiębiorstwo mają na celu zysk. Zatem ich działanie dąży do zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych z zakresu usług bankowych przy jednoczesnej chęci osiągnięcia jak najwyższego zysku. W tym celu bank musi zachować płynność, przestrzegać przepisów finansowo - rozliczeniowych oraz wzbudzać zaufanie.

Bank uniwersalny jest połączeniem banku komercyjnego i inwestycyjnego

Bank komercyjny to bank, w którym klienci mogą skorzystać z wielu oddziałów dużych banków światowych w celu nabycia ich usług finansowych takich jak: zaciągniecie pożyczki, kredytu, zrealizowanie przelewu środków pieniężnych, prowadzenie depozytu środków pieniężnych oraz zrealizowanie czeków bankowych[1].

Bank inwestycyjny instytucja związana z kreowaniem kapitału dla firm, instytucji rządowych oraz klientów prywatnych, pełniąca funkcje doradztwa inwestycyjnego w zakresie: pozyskiwania kapitału dłużnego dla inwestycji poprzez papiery wartościowe, fuzji i przejęć firm, emisji akcji, Pierwszej Oferty Publicznej oraz emisji innych papierów wartościowych np. obligacji korporacyjnych.

Departamenty banków uniwersalnych

Firmy, które są połączeniem bankowości korporacyjnej oraz bankowości inwestycyjnej są nazywane bankami uniwersalnymi. Największe banki na świecie jak Goldman Sachs czy Morgan Stanley posiadają w swojej ofercie nie tylko usługi bankowości inwestycyjnej[2].

Oprócz najważniejszego segmentu działalności, który genereuje największe przychody dla firmy, czyli doradztwa inwestycyjnego dla firm, instytucji rządowych oraz klientów prywatnych, banki te dostarczają szereg innych usług[3]. W bankach uniwersalnych często istnieje podział na front-office oraz back-office. Obszar front-office to zazwyczaj departamenty zajmujące się bezpośrednim kontaktem z klientem oraz departamenty, które są odpowiedzialne za generowanie przychodu przez bank.

Najcześciej zaliczane do front-office działy to:

 • bankowość inwestycyjna,
 • zarządzanie aktywami,
 • działalność sprzedażowa oraz trading,
 • bankowość prywatna.

Z kolei działy back-office to działalność operacyjna i informatyczna (IT).

Przykłady banków uniwersalnych

Największymi oraz najbardziej znanymi bankami uniwersalnymi na świecie są[4]:

 • Crédit Agricole
 • Barclays
 • HSBC
 • Deutsche Bank
 • Bank of America
 • Credit Suisse
 • Wells Fargo
 • UBS

Glass-Steagall Act

Akt prawny, będący częścią Ustawy Bankowe wprowadzonej w 1933 roku, w Stanach Zjednoczonych przez Kongres Stanów Zjednoczonych[5]. Ustawa została wprowadzona po kryzysie finansowym i zabraniała łączenia banków komercyjnych z bankami inwestycyjnymi. Najważniejsze postanowienia ustawy zostały uchylone w 1999 roku. Uchylenie postanowień Glass-Steagall wywołało sprzeciw części ekonomistów, niektórzy doszukują się w tej czynności jednej z przyczyn wystąpienia kryzysu finansowego w 2007 roku.

Bibliografia

Przypisy

 1. Stola E. (red.) (2014). Efektywność sektora banków komercyjnych w kontekście zmian gospodarczych na przykładzie Polski, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr. 804, s. 897 - 908
 2. Focareli D. (red.) (2011). Are Universal Banks Better Underwriters?, "Working Paper Series ECB", nr. 1287, s. 4-15
 3. Baczyński A. (2012). Przekształcenia sektora bankowego w Polsce-Libertalizm vs Interwencjonizm, "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zeszyty Naukowe", nr. 230, s. 182 - 193
 4. Baczyński A. (2012). Przekształcenia sektora bankowego w Polsce-Libertalizm vs Interwencjonizm, "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zeszyty Naukowe", nr. 230, s. 182 - 193
 5. Focareli D. (red.) (2011). Are Universal Banks Better Underwriters?, "Working Paper Series ECB", nr. 1287, s. 4-15

Autor: Krzysztof Dylewski, Angelika Duda