Banderola

Banderola
Polecane artykuły


  • Banderola- opaska z papieru na przesyłkach pocztowych, książkach itp. oraz opakowaniach artykułów wymagających opłat akcyzowych lub cła- jako dowód ich uiszczenia. [Suchodolski B., Bromberg A., Marszałek L., Stachoń B., Windholz A., Wolański J., Zabłudowski T., Mała Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa, 1959, 67]
  • Banderola- papierowa naklejka (zwykle opaska) na przedmiotach będąca znakiem ich oryginalności lub dowodem opłacenia podatku przez ich producenta. [Dunaj B., Kąś J., Mycawka M., Przybylska R., Sikora K., Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Wilga, Warszawa, 1996, 41]
  • Banderola- opaska papierowa naklejana na opakowanie, świadcząca, że towar jest nie naruszony albo że uiszczono podatek akcyzowy lub opaska na drukach, papierach itp. przesyłanych pocztą. [Pakosz B., Sobol E., Szkiłądź C., Szkiłądź H., Zagrodzka M., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1991, 97]
  • Banderola-opaska na przesyłkach pocztowych, także na książkach oraz towarach wymagających opłacenia akcyz lub cła, będąca dowodem ich uiszczenia albo świadcząca o tym, że towar jest nienaruszony. [Szkiłądź H., Bik S., Szkiłądź C., Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 1978, 120]

Bibliografia

  • Suchodolski B., Bromberg A., Marszałek L., Stachoń B., Windholz A., Wolański J., Zabłudowski T., Mała Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1959
  • Dunaj B., Kąś J., Mycawka M., Przybylska R., Sikora K., Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996
  • Pakosz B., Sobol E., Szkiłądź C., Szkiłądź H., Zagrodzka M., Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1991
  • Szkiłądź H., Bik S., Szkiłądź C., Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1978

Autor: Mateusz Klęsk