Badania kierowców

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:48, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Badania kierowców
Polecane artykuły

Badania kierowców - badania podczas, których lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej, umożliwia to stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami. Lekarz dodatkowo uwzględnia obecność i rodzaj schorzenia u osoby badanej, możliwość jego rozwoju jak i cofania się jego objawów. Rozważa w ten sposób zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym jakie mogłaby spowodować osoba badana prowadząc pojazd[1].

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, wyróżniamy badania lekarskie i psychologiczne, które są przeprowadzane[2]:

 • do ukończenia przez kierowcę 60 roku życia - co 5 lat;
 • po ukończeniu przez kierowcę 60 lat - co 30 miesięcy.

Procedura badań lekarskich

Osoba, która podlega badaniu lekarskiemu musi wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku osoby niepełnoletniej, oświadczenie wypełnia opiekun prawny. Lekarz przeprowadzający badanie może[3]:

 • skierować osobę badaną na konsultację do specjalisty lub psychologa;
 • zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych.

Na koniec badania lekarz wydaje orzeczenie lekarskie, które może zawierać ograniczenia w zakresie[4]:

 • daty ważności uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • rodzaju pojazdów wraz z ich wyposażeniem, oznakowaniem i przeznaczeniem, którymi może kierować osoba badana;
 • dodatkowych wymagań wobec kierowcy.

Pracodawca lub osoba kierowana na badania może nie zgodzić się z orzeczeniem lekarskim i wystąpić o ponowne badanie w innej jednostce. Należy zgłosić pisemny wniosek w tej sprawie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Czas na złożenie wniosku o ponowne badanie to 14 dni od czasu otrzymania orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie lekarskie otrzymane w wyniku przeprowadzenia drugiego badania lekarskiego jest ostateczne[5].

Procedura badań psychologicznych

Na badanie psychologiczne trzeba zgłosić się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Lekarz psycholog przeprowadzający badanie w zakresie psychologii transportu przeprowadza[6]:

 • wywiad bezpośredni i obserwację badanego;
 • badania narzędziami diagnostycznymi;
 • ocenę i opis osoby badanej uwzględniając:
  • sprawność intelektualną i procesów poznawczych;
  • osobowość, zwracając uwagę na funkcjonowanie badanego w trudnych sytuacjach, a także dojrzałość społeczną;
  • sprawność psychomotoryczną.

Psycholog jest zobowiązany odmówić przeprowadzenia badania w zakresie psychologii transportu, jeżeli badany informuje o złym stanie swojego zdrowia, złym samopoczuciu lub stan osoby badanej wskazuje na to, że znajduje się pod wpływem środków odurzających. W efekcie przeprowadzonych badań, psycholog wystawia orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku nie zgadzania się z jego treścią, procedura składania wniosku o ponowne badania wygląda tak samo, jak w przypadku badań lekarskich[7].

Koszty badań

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku "opłata za badanie lekarskie wynosi 200 zł"[8]. Natomiast według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku "opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł"[9]. Koszty badań lekarskich i psychologicznych są pokrywane przez osobę badaną. Wyjątek stanowią[10]:

 • badania na które pracodawca kieruje pracownika;
 • badania przeprowadzane dla kandydatów i uczniów szkoły ponadpodstawowej, która prowadzi kształcenie w zawodzie wymagającym umiejętności kierowania pojazdem silnikowym;
 • badania przeprowadzane dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub osoby będącej słuchaczem takiego kursu, który w zakresie kwalifikacji wyróżnionej w zawodzie na podstawie Prawa oświatowego, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 4. w..., s. 2
 2. Ustawa o transporcie drogowym, s. 51-52
 3. Ustawa o transporcie drogowym, s. 102
 4. Ustawa o transporcie drogowym, s. 102
 5. Ustawa o transporcie drogowym, s. 103
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r..., s. 1
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r..., s. 1
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 w..., s. 4
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 w..., s. 3
 10. Ustawa o kierujących pojazdami, s. 100; 108

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Łukasz Drosdek