Anomalia

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Anomalia
Polecane artykuły

Anomalia-w mowie codziennej termin oznaczający coś odbiegającego od normy, stanu zwyczajnego czyli tłumacząc wprost jest to coś zazwyczaj nienaturalnego.

W biznesie anomalią może być przełomowa innowacja , zastępowanie dotychczasowych technologii nowymi, rewolucyjnymi nie zbadanymi jeszcze rozwiązaniami. Drugim, innym przykładem anomalii w biznesie może być współpraca konkurencyjnych firm przy pewnych projektach lub długofalowa.

Zauważenie anomalii wymaga z jednej strony spojrzenia perspektywicznego, głębokiego - dobrej znajomości tematu, w tym literatury jak również rzeczywistości gospodarczej dotyczącej problemu/zagadnienia. Teoretyzowanie wymaga od zarządzającego aby jego spojrzenie na świat oraz sprawy firmy było bardziej abstrakcyjne niż zazwyczaj.

Sześć klas

Zdaniem W. Czakona możemy wyróżnić sześć klas procesu teoretyzowania (2017 s.5-6):

 1. Paradoks - jednoczesne występowanie sprzecznych a jednak logicznych twierdzeń.
 2. Zaangażowanie akademików - bardziej zażyła współpraca badaczy i praktyków łącząca różne doświadczenia i perspektywy w celu stworzenia wiedzy o warunkach rzeczywistych
 3. Zdumiewające zdarzenie - sytuacja w której wydarzenie stojące w sprzeczności z aktualną wiedzą, rozsądkiem wnosi nowe informacje do funkcjonujących teorii
 4. Problematyzacja - krytyczna analiza teorii, ma na celu znaleźć ewentualne słabości i niespójności.
 5. Racjonalność praktyczna - polega na spostrzeżeniu tła w jaki sposób funkcjonują menadżerowie i ich schematów postępowania.
 6. Empiryczna niespodzianka - polega na dostrzeżeniu sytuacji która nie powinna zaistnieć.

Czarne Łabędzie

Według N.N. Taleba zdarzenia atypowe mające olbrzymi wpływ na naszą rzeczywistość, mogą występować w każdej dziedzinie naszego życia również ekonomii. Do takich zdarzeń możemy zaliczyć między innymi: terrorystyczny atak na World Trade Center - 2001 rok , krach giełdowy z 2008 roku jak i coś co wystąpiło w 2020 roku czyli pandemia koronawirusa COVID 2019 - na żadne z tych wydarzeń gospodarka nie była przygotowana. Są to anomalia na które przedsiębiorcy nie byli przygotowani. Należy brać abstrakcyjne zagrożenia/ sytuacje pod uwagę szkoląc pracowników czy prowadząc własną działalność ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy i w jakiej formie te anomalie wystąpią. Możemy również te anomalie wywołać dzięki nauce. Ekonomiści, maklerzy próbują przewidzieć kilkunastoletnie prognozy deficytu lub ceny ropy naftowej, podczas gdy rzeczywiście i praktycznie w małym stopniu udaje się nam określić te wartości w najbliższych tygodniach, miesiącach czy roku. Przykładem jest kurs ropy naftowej w marcu i kwietniu 2020 r. który z poziomu 64 USD za baryłkę pod wpływem wystąpienia pandemii COV 2019 spadł do chwilowego poziomu -37 USD za baryłkę. Nie pomogła również decyzja państw grupy OPEC o obniżeniu produkcji - kurs dalej spadał by pod koniec kwietnia 2020 osiągnąć poziom 12,78 USD za baryłkę. Technologie wykorzystywane w dzisiejszych firmach jak i ważne odkrycia w znacznej większości nie były poprzedzane ogromną ilością planów i projektów (2014 s. 5-43).

Anomalia na rynkach kapitałowych

Hipoteza rynków efektywnych ocenia stopień efektywności rynku. Hipoteza ta od początku wzbudzała wiele zainteresowania. Dzięki badaniom które zostały przeprowadzone na rynkach kapitałowych zostały zauważone zjawiska sprzeczne z teorią rynków efektywnych.

Według D.M. Wiśniewskiej najistotniejszymi zjawiskami podważającymi teorie rynków efektywnych są (2000 s.9):

 • bardzo duża reakcja rynku,
 • efekt początku roku,
 • bardzo duża zmienność cen akcji,
 • efekt dnia tygodnia,
 • tendencja powrotu do średniej,
 • efekt niewielkich firm,

Bibliografia

Autor: Gabriela Wilk