Analityk danych

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Analityk danych
Polecane artykuły

Analityk danych (ang. Data Analyst) – jest to osoba zajmująca się szeroko pojętą analizą danych w różnych dziedzinach. Analityk danych zbiera i przechowuje informacje z różnych źródeł, interpretuje dane i przekształca je w informacje, wzorce i trendy, które mogą oferować sposoby na ulepszenie firmy, wpływając w ten sposób na decyzje biznesowe. Zdaje on zwykle raport z szeroko zakrojonych badań do odpowiednich współpracowników. Analitycy wnoszą także wiedzę techniczną, aby zapewnić jakość i dokładność danych, a następnie przetwarzają, projektują i prezentują je w sposób, który pomaga ludziom, firmom i organizacjom w podejmowaniu lepszych decyzji (M. Lewis-Beck 1995).

Praca analityków danych różni się w zależności od rodzaju danych, z którymi pracują (sprzedaż, media społecznościowe, zasoby reklamowe itp.), a także od konkretnego projektu klienta. Firmy z niemal każdej branży mogą korzystać z pracy analityków danych: od dostawców opieki zdrowotnej i branż IT po sklepy detaliczne i sieci fast food. Informacje, które analitycy danych wnoszą do organizacji, mogą być cenne dla pracodawców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o potrzebach swoich konsumentów lub użytkowników końcowych. Niezależnie od branży, w której pracują, analitycy danych poświęcają większość czasu na opracowywanie systemów gromadzenia danych i kompilowania swoich wyników w raporty, które mogą pomóc w ulepszeniu ich firmy. Różnego rodzaju analitycy mogą brać udział w dowolnej części procesu analizy: od konfiguracji systemu analitycznego po dostarczanie informacji na podstawie gromadzonych danych lub szkolenie innych w systemie gromadzenia i analizy danych.

Zwykle do obowiązków Analityka danych mogą należeć:

 • Pozyskiwanie danych z pierwotnych lub wtórnych źródeł danych i utrzymywanie baz danych.
 • Zarządzanie danymi podstawowymi, użytkownikami i rolami użytkowników (tworzenie, aktualizacje i usuwanie).
 • Przetwarzanie poufnych danych i informacji zgodnie z wytycznymi.
 • Uruchomienie i wycofanie zbiorów danych.
 • Przechowywanie danych dotyczących numerów sprzedaży, badań rynku, logistyki, lingwistyki lub innych zachowań.
 • Zarządzanie i projektowanie środowiska raportowania, w tym źródeł danych, bezpieczeństwa i meta danych.
 • Ocena testów i wdrażanie nowego lub zaktualizowanego oprogramowania oraz pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących nowych systemów.
 • Interpretowanie danych, analiza wyników za pomocą technik statystycznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie analiz danych, systemów gromadzenia danych i innych strategii optymalizujących wydajność i jakość statystyki.
 • Generowanie raportów z jednego lub wielu systemów.
 • Rozwiązywanie problemów ze środowiskiem bazy danych raportowania i raportami.
 • Ocena zmian i aktualizacji źródłowych systemów produkcyjnych.
 • Szkolenie użytkowników końcowych w zakresie nowych raportów i pulpitów nawigacyjnych.
 • Zapewnienie wiedzy technicznej na temat struktur przechowywania danych, eksploracji danych i czyszczenia danych (Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia).

Tworzenie raportów

Analitycy spędzają dużo czasu na tworzeniu i utrzymywaniu różnego rodzaju raportów wewnętrznych i zewnętrznych - skierowanych do klientów. Raporty te dają wgląd kierownictwa w nowe trendy, a także obszary, które firma może potrzebować ulepszyć. Napisanie raportu nie kończy się jednak na wyrzuceniu liczb na pustą stronę i wysłaniu tego do kierownika. Aby zachować swoją wartość, raporty, odpowiedzi i spostrzeżenia, które zapewnia analiza danych, muszą być zrozumiane przez inne osoby, który często nie są analitykami (M. Lewis-Beck 1995).

Dostrzeganie wzorców i zależności

Najbardziej skuteczni analitycy danych mogą wykorzystywać dane do przewidywania trendów. Aby jednak stworzyć sensowny raport, analityk danych musi najpierw zobaczyć ważne wzorce w zebranych wcześniej danych. Raportowanie w regularnych przyrostach, takich jak tygodniowe, miesięczne lub kwartalne, pomaga analitykowi zauważyć znaczące wzorce (D. Abbott 2014).

Współpraca z innymi

Analitycy wbrew pozorom nie pracują niezależnie od reszty firmy. Różnorodność ról i obowiązków analityków danych oznacza, że współpracują oni ściśle z wieloma innymi działami w organizacji: z finansami, marketingowcami, programistami, menedżerami i sprzedawcami. Ważna w tej dziedzinie jest umiejętność dobrej komunikacji zarówno z osobami, od których pośrednio lub bezpośrednio zbiera się informacje, pytania badawcze, jak i współpracownikami oraz ludźmi, którym dostarcza się ostateczne raporty i prezentacje.

Zbieranie danych

Prawdopodobnie najbardziej technicznym aspektem pracy analityka jest zbieranie danych. Często oznacza to współpracę z twórcami stron internetowych i programistami w celu usprawnienia i optymalizacji gromadzenia danych, co jest kluczowe dla lepszej wydajności. Analitycy pracują więc także nad opracowaniem procedur, które można zautomatyzować i łatwo zmodyfikować w celu ponownego użycia w innych obszarach. Przechowują oni przy tym garść specjalistycznego oprogramowania i narzędzi w swoim arsenale, aby pomóc im to osiągnąć.

Równie istotną kwestią jest tutaj zebranie odpowiedniej ilości danych przed przystąpieniem do analizy. Im większa ilość informacji, tym dokładniejsze będą analizy i raporty. Aby naprawdę zrozumieć wszystkie czynniki nie należy patrzeć wyłącznie na średnie, ale na cały rozkład danych i poszczególne odchylenia, które o wiele dokładniej pokazują badaną sytuację (M. Zastrożna 2013, s. 155-157).

Narzędzia analityków

Analitycy danych polegają na różnych narzędziach do gromadzenia i analizy danych. Niektóre zespoły używają specjalistycznych narzędzi do wydajnego gromadzenia danych z mediów społecznościowych, serwisów informacyjnych i czasopism, a także narzędzi do sortowania i kategoryzacji danych w celu wizualizacji tych danych na potrzeby raportów i prezentacji (P. Russom 2011). Oto niektóre typowe narzędzia w pasku narzędzi analityka danych:

 • Microsoft Excel®
 • SQL
 • Oprogramowanie SAS®
 • Google Analytics ™
 • Menedżer tagów Google
 • Tableau ™
 • Google AdWords ™

Bibliografia

Autor: Dominika Nikołajew