Alkaliczność

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Alkaliczność
Polecane artykuły


Alkaliczność (zasadowość), stopień zasadowości, stopień alkaliczności; stężenie jonów wodorotlenowych w roztworach o odczynie zasadowym (→pH).

Liczba wskazująca ile jonów wodorowych może odczepić jedna cząsteczka kwasu podczas dysocjacji elektrolitycznej, np. kwas solny jest kwasem jednozasadowym, siarkowy – dwuzasadowym. Obecnie przyjmuje się poprawniejszy termin kwas jednoprotonowy lub dwuprotonowy. [Chodkowski J., Hulanicki A., Kawecki W., Rodewald W., Sołoniewicz R., 1993.]

  • Zasadowość (alkaliczność)

Stężenie jonów wodorowych OH^- nie większe niż 10^(-7), czyli wykładników jonów wodorowych mniejszy niż 7. Z. można charakteryzować ilościowo za pomocą pH roztworu.

Właściwość czystych substancji lub ich mieszanin wywoływania złożonego wrażenia smakowo-czuciowego, określonego jako alkaliczny. Zob. alkaliczny smak. [HM] [Duda I, 1995]

  • ZASADOWOŚĆ, alkaliczność, cecha roztworów elektrolitów mających → pH większe od 7; z. stwierdza się za pomocą wskaźników lub pomiarów pehametrycznych. [Góral E., 1996.]
  • ZASADOWOŚĆ ROZTWORU, alkaliczność, cecha roztworu, w którym stężenie jonów wodorotlenowych jest większe od stężenia jonów wodorowych (→ pH jest większe od 7).[Boguta G., 1995.]

Bibliografia:

  • Chodkowski J., Hulanicki A., Kawecki W., Rodewald W., Sołoniewicz R., Chemia. Encyklopedia techniki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
  • Duda I, (red), Słownik pojęć towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
  • Góral E., Nowa Encyklopedia PWN.TOM 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  • Boguta G., Mała Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Autor: Justyna Gawor