Alban William Phillips

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:38, 19 maj 2020 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Infobox update)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Alban William Phillips
Polecane artykuły


Krzywa Phillipsa

Biografia

Alban William Phillips (spotykana pisownia: Philips) żył w latach 1914-1975, był ekonomistą brytyjskim pochodzącym z Nowej Zelandii. Należał do nurtu ekonomistów keynesowskich. Najbardziej znany jest z powodu skonstruowania krzywej Philipsa ukazującej związek między bezrobociem a inflacją.

A. W. Phillips studiował nauki techniczne w Nowej Zelandii skąd w roku 1937 wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Po drugiej Wojnie Światowej w latach 1946-1949 studiował na wydziale socjologii w London School of Economics (LSE). W 1958r. rozpoczął pracę, jako profesor na wydziale statystyki LSE. Po 9 latach, w 1967r. wyjechał do Australii, gdzie wykładał na Australian National University w Canberze. Następnie przeniósł się do rodzinnej Nowej Zelandii, gdzie pracował w University of Auckland.

Osiągnięcia naukowe

W czasie pracy jako wykładowca na LSE, w listopadzie 1958r. wydał w "Economice" swoją najbardziej znaną pracę "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change on Money Wage Rates in the United Kingsom 1861-1957". W artykule tym ujął w formie graficznej zwanej obecnie krzywą Philipsa odwrotną zależność między bezrobociem a inflacją, przy uwzględnieniu pewnej oczekiwanej stopy inflacji. Jego empiryczna korelacja między tymi dwoma wskaźnikami makroekonomicznymi została teoretycznie zreinterpretowana przez Samuelsona i Solowa. Artykuł Philipsa rozpoczął dyskusję czy należy raczej dążyć do ograniczenia bezrobocia, czy raczej inflacji, jako że nie jest możliwe osiągnięcie tych dwóch celów jednocześnie.

Teoria ta stała się niezwykle popularna w latach 60 i była jednym z podstawowych elementów współczesnej makroekonomii, po czym stała się podstawą do teoretycznego wyjaśniania przyczyn stagflacji.

Ciekawostki

Podnoszą się głosy zastanawiające się dlaczego Alban William Phillips nie otrzymał za swoje osiągnięcia Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest stosunkowo wczesna, w porównaniu z innymi laureatami, śmierć w wieku 61 lat.

A. W. Phillips do 30 roku życia nie studiował teorii ekonomii uzyskując dyplom w naukach technicznych. Dopiero w wieku 31 lat, w 1946, zaczął się kształcić w kierunku ekonomicznym. Profesorem został w wieku lat 40, co jest ogromnym osiągnięciem po tylko 9 latach kontaktu z teorią ekonomii.

Bibliografia

Autor: Weronika Buczak