Aksjomat

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Aksjomat
Polecane artykuły

Aksjomat jest to stwierdzenie, opinia, zasada, nie wymagająca dowodu potwierdzającego jego/jej słuszność. Stwierdzenie takie traktowane jest jako pewien pewni, wzorzec, wyznacznik dalszych twierdzeń dowodzonych logicznie i bazujących na pewnym zestawie aksjomatów. W zarządzaniu aksjomat traktowany jest jako pewien wzorzec systemu czy zachowania pracowników lub zestaw niepodważalnych zasad regulujących funkcjonowanie organizacji.


Bibliografia