Łatwość użytkowania systemu informacyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:52, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Łatwość użytkowania systemu informacyjnego
Polecane artykuły


Odnosi się do stopnia przezwyciężenia barier psychofizycznych związanych z korzystaniem z systemu oraz zgodności z podstawowymi zasadami ergonomii.

Łatwość użytkowania systemu informacyjnego wiąże się z odpowiednio zaprojektowanym (logicznym i przejrzystym) tzw. interfejsem użytkownika (wygląd ekranu, format wydruku, kolorystyka, itp.)

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak