Tworzenie stanowisk organizacyjnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Tworzenie stanowisk organizacyjnych
Polecane artykuły


Zasady porządkowania składników systemu i tworzenia stanowisk organizacyjnych obejmują ustalenie właściwego stopnia specjalizacji stanowiska pracy oraz przesłanki ich wyodrębnienia.

Specjalizacja - wynika z koncepcji podziału pracy i oznacza "zakres, w jakim ogólne zadanie organizacji zostaje podzielone na mniejsze części składowe" (R.W. Griffin, 1999, s. 331). Zgodnie z tą zasadą zadania powierzone poszczególnym pracownikom powinny być ograniczone do wykonywania jednej funkcji.

Zalety specjalizacji:

 • mniejsza ilość koniecznych decyzji
 • duża wprawa pracowników w wykonywanych czynnościach
 • minimalizacja wysiłku psychicznego
 • skrócenie czasu przechodzenia z jednego stanowiska pracy do kolejnego
 • niższe koszty szkoleń
 • możliwość dopasowania wyspecjalizowanego sprzętu

Specjalizacja promuje wydajność pracy, jednak nadmierna specjalizacja prowadzi do powstania następujących barier wzrostu:

 • technologiczne (strata czasu powstała przez częste przesyłanie półwyrobów)
 • psychologiczne (zwiększenie liczby błędów związane z monotonią pracy i znużeniem)
 • organizacyjne (wzrost kosztów koordynacji) (A. Nalepka, 2001, s. 138)

Metody przezwyciężania skutków nadmiernej specjalizacji:

Metody wyodrębniania stanowisk

Istnieją dwa podejścia dotyczące wyodrębniania stanowisk organizacyjnych:

 • "przystosowanie ludzi do struktury organizacyjnej" (przedstawiciele nurtu klasycznego) - to zadania są najważniejszym czynnikiem i dopiero do zadań powinny zostać dopasowane narzędzia i ludzie
 • "przystosowanie struktury organizacyjnej do ludzi" (przedstawiciele nurtu behawioralnego) - pogląd ten oparty jest na założeniu, iż podniesienie wydajności jest możliwe dzięki satysfakcji pracowników

Aktualnie dochodzi jeszcze jeden problem, na który jest kładziony największy nacisk, a mianowicie - jak podzielić pracę między człowieka a maszynę. (A. Nalepka, 2001, s. 139)

Bibliografia

 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka (wyd. 5), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Nalepka A., Struktura organizacyjna, ANTYKWA, Kraków 2001
 • Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2001

Autor: Justyna Migdał