Zapas bezpieczeństwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Zapas bezpieczeństwa - (safety stock)- ma on za zadanie chronić przedsiębiorce przed nieoczekiwanymi zmianami popytu na wyroby lub opóźnieniami zamawianych dostaw. Zapas ten ma za zadanie zachować zdolność przedsiębiorcy do zaspakajania popytu na towary w czasie od złożenia zamówienia aż do dostawy. Zapas bezpieczeństwa powiększa zapasy istniejące w przedsiębiorstwie wyliczane na podstawie prognozy popytu lub średniego popytu i średniego czasu realizacji zamówienia.

s - punkt składania zamówienia

m - zapas wynikający z popytu

B - zapas bezpieczeństwa


\(s = m+B\)


Wartości odnoszą się oczywiście do okresu t - czyli okresu pomiędzy złożeniem a realizacją zamówienia. Zapas bezpieczeństwa B jest pochodną starań przedsiębiorcy o niedopuszczenie do sytuacji braku zapasu i jest zależny od poziomu serwisu który wskazuje prawdopodobieństwo że zamówienia złożone przez klientów w czasie t nie przekroczą poziomu s. Ponieważ zakładamy że czynnik losowy ma rozkład normalny zapas bezpieczeństwa będzie równy:

\(b = z * sl\)

gdzie:

z - współczynnik który odczytujemy z tabelki dystrybuanty rozkładu normalnego (szukamy wartości poziomu serwisu która nas interesuje np. chcemy by prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku zapasu wyniosło 95% - szukamy wratości > lub równej 0.95 i odczytujemy wartość zmiennej z sumując wartości z osi pionowej i poziomej tabelki przykład: dla 90% z = 1,29)

sl - odchylenie standardowe

Z jest więc krotnością odchylenia standardowego. Sumując zapas bezpieczeństwa jest pewną krotnością odchylenia standardowego którą dodajemy do przeciętnego zapotrzebowania by przy założonym przez nas poziomie serwisu wykluczyć możliwość powstania niedoboru.

Głównymi powodami zwiększania zapasu bezpieczeństwa są:

  • wzrost kosztu braku zapasu,
  • wzrost niepewności co do poziomu popytu,
  • rosnące ryzyko wystąpienia opóźnień w dostawach.

Głównym argumentem za ograniczaniem zapasu bezpieczeństwa jest duży koszt utrzymywania zapasów oraz stabilne zachowywanie się popytu oraz dostawców towarów (bardzo duża terminowość dostaw, stały popyt bez większych odchyleń).

Bibliografia

  • Stanisław Krawczyk - Metody ilościowe w logistyce str 119-128
  • Czesław Skowronek Zdzisław Sarjusz - Wolski - Logistyka w przedsiębiorstwie - str 208-227

Autor: Bartlomiej Lesniowski

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.