Spółka prawa handlowego

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (KSH). Ponadto w sprawach nieuregulowanych w powyższej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa spółki handlowej zobowiązuje akcjonariuszy do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów (lub poprzez współdziałanie w inny określony sposób jeśli stanowi tak umowa lub statut spółki).

Podział spółek

W myśl przepisów art. 2 KSH oraz art. 4 par. 1 pkt 1 i 2 KSH spółki handlowe dzielimy na:

  1. spółki osobowe (dominujące role odgrywają w nich wspólnicy):
  1. spółki kapitałowe (główne znaczenie przypisywane jest zgromadzonemu kapitałowi):

Rys historyczny

Zrzeszanie się jednostek w celu wspólnego prowadzenia interesów istniało odkąd handel postawił sobie za zadanie sprowadzanie lub wysyłanie towarów z oddalonych miejscowości. Wspólne prowadzenie interesów miało początkowo charakter okolicznościowy i ograniczało się do pojedynczych wypraw czy też interesów. Forma taka rozwijała się na szeroką skalę w krajach romańskich.

Spółki osobowe a spółki kapitałowe

W spółkach osobowych wspólnicy angażują zarówno swój majątek jak i osobistą pracę. Zazwyczaj liczba uczestników w tego rodzaju spółkach jest niewielka, natomiast ryzyko znaczne - wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

W odróżnieniu od spółki osobowej w spółce kapitałowej wspólnicy są wyłączenia z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wspólnicy z reguły są odsunięci od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki i kontroli jej działalności (do tego celu służy specjalny organ - rada nadzorcza, komisja rewizyjna), natomiast za ich reprezentowanie odpowiedzialne jest zgromadzenie wspólników.

Wpis do rejestru

Każda spółka handlowa powinna być wpisana do rejestru handlowego. Rejestr prowadzony jest przez sądy gospodarcze rejonowe. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszeń, chyba że odrębne przepisy przewidują wpis z urzędu. Sąd rejonowy bada czy zgłoszenie i dołączone dokumenty zgadzają się pod względem formy i treści z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

Bibliografia

  • Kruczalak K., Prawo handlowe dla ekonomistów, Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa, 1998
  • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000
  • Janczewski S., Spółki prawa handlowego, Wydawnictwo MARKET, Wałcz, 1991
  • Ustawa ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych

Autor: Elżbieta Frydrych

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.