Rodzaje spółek

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Rodzaje spółek - spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej [Kodeks cywilny 1964, art. 860]. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest Kodeks Cywilny.

Spółki prawa handlowego

Do spółek handlowych zalicza się spółki: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.

Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej i nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe, w tym nieruchomości, a także zaciągać zobowiązania i być pozywane.

Rys. 1. Rodzaje spółek

Spółki kapitałowe to spółki posiadające osobowość prawną oraz wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego [E. Jarocka 2001, str. 54].

Podział spółek prawa handlowego prezentuje poniższy wykres:

Bibliografia

Autor: Paweł Zygar

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.