Rodzaje spółek

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rodzaje spółek - spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej [Kodeks cywilny 1964, art. 860]. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest Kodeks Cywilny.

Spółki prawa handlowego

Do spółek handlowych zalicza się spółki: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.

Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej i nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe, w tym nieruchomości, a także zaciągać zobowiązania i być pozywane.

Rys. 1. Rodzaje spółek

Spółki kapitałowe to spółki posiadające osobowość prawną oraz wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego [E. Jarocka 2001, str. 54].

Podział spółek prawa handlowego prezentuje poniższy wykres:

Bibliografia

Autor: Paweł Zygar

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.