Przedsiębiorca

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Pojęcie przedsiębiorcy jest znane od bardzo dawna. Pierwsze wzmianki datuje się na rok 1755, kiedy to R. Cantillon porównał funkcję przedsiębiorcy z funkcją handlarza [1]. Z czasem pojęcie to przybierało różne formy interpretacji. Niemniej jednak definicja skonstruowana przez J. B. Saya ilustruje obraz przedsiębiorcy w rozumieniu współczesnym, jest najbardziej trafna – przedsiębiorca stanowi podmiot, który odgrywa decydującą rolę w mechanizmie gospodarki rynkowej[1].

Poniższa tabela przedstawia przykładowe definicje pojęcia przedsiębiorcy [2]:
Autor definicji Definicja
R. Cantillon, F. Knight Przedsiębiorca- człowiek podejmujący działania obarczone zagrożeniem, ryzykiem
J. Schumpeter, P. F. Drucker Przedsiębiorca- eksperymentator, modernista
J. B. Say, A. Marshall Przedsiębiorca- osoba dominująca w branży przemysłowej
J. B. Say, J. Schumpeter Przedsiębiorca- osoba dysponująca i zarządzająca przedsiębiorstwem
R. Cantillon, I. Kirzner Przedsiębiorca- racjonalista, który umiejętnie różnicuje zasoby
A. Smith Przedsiębiorca- właściciel przedsiębiorstwa, osoba skłonna do oszczędzania, akumulowania kapitału i zarządzania ryzykiem
D. McClelland Przedsiębiorca- człowiek żwawy, jurny, odpowiedzialny, podchodzący z pewnym ryzykiem do czekających zagrożeń
P. F. Drucker Przedsiębiorca- osoba dążąca do osiągnięcia całkowitego sukcesu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Piecuch Teresa, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 59- 60

Typologia przedsiębiorców

Wyróżnić można kilka kategorii podziału przedsiębiorców:

1.Rodzaje przedsiębiorców ze względu na pełnione funkcje [3]:
 • Kupiec- jest to osoba odpowiedzialna za utrzymywanie poziomu równowagi na rynku popytu i podaży, zazwyczaj dążąca do maksymalizacji swoich korzyści,
 • Kapitalista/ Inwestor- osoba inwestująca swój kapitał i tym samym ponosząca ryzyko i oczekująca na zwrot wniesionego kapitału razem z zyskiem,
 • Dyrektor/ Menedżer- to pojęcie nie jest równoznaczne z pojęciem przedsiębiorcy, jednak ma pewne wspólne cechy- menedżer to osoba kreatywna, odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, w dużym stopniu zależna od przedsiębiorcy (istnieje możliwość połączenia funkcji przedsiębiorcy z funkcja menedżera),
 • Lider- osoba, która dynamicznie realizuje swoją wizję, mocno zaangażowana w rozwój przedsiębiorstwa i jego przyszły byt, dążąca do osiągnięcia zamierzonych celów, dla której niestraszne jest ryzyko,
 • Rzemieślnik- osoba mająca zdolności praktyczne, zazwyczaj o niskim poziomie wykształcenia, dążąca do utrzymania niezależności w kwestii finansów i ciągłego posiadania firmy
 • Ekonomista- zabiega o sprawy finansowe przedsiębiorstwa, jego głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej rentowności.


2. Rodzaje przedsiębiorców ze względu na wzorce zachowań [4]:

I. Kryterium zmiennych realiów w procesie wzrostu:

 • Dzięcioł/ Przedsiębiorca konserwatywny/ Przedsiębiorca bierny- tradycjonalista, nie jest zwolennikiem kooperacji, niechętnie zaciąga kredyty, osiąga sukcesy, ale tylko w dziedzinach już poznanych, odkrytych,
 • Lider/ Przedsiębiorca inicjatywny/ Przedsiębiorca aktywny- osoba kreatywna, dążąca do wzrostu swojego przedsiębiorstwa, łatwo nawiązująca współpracę ze wspólnikami, otwarta na nowe techniki, zaciągająca kredyty.


II. Kryterium osób działających w małych przedsiębiorstwach:

 • Drwal- osoba ambitna, pracowita, nastawiona na produkcję, gotowa pracować dla samego siebie,
 • Uwodziciel- osoba lubiąca ciągłe zmiany, nawiązująca liczne relacje z partnerami; pomimo iż nieustannie zakłada nowe firmy, a potem je sprzedaje, odnosi zysk przy minimalnym wysiłku,
 • Gracz- osoba pracowita, ale zarazem lubiąca odpoczynek, najczęściej pochodząca z zamożnej rodziny, prowadząca bardzo często działalność sezonową,
 • Hobbysta- osoba całkowicie pochłonięta pracą, która jest dla niego spełnieniem marzeń; bardzo często owa działalność nie przynosi odpowiednich dochodów i stąd hobbysta musi podjąć się pracy dodatkowej,
 • Neofita- osoba, która po wielu latach odnajduje sens swojego życia i spełnia się zawodowo; swoją prace wykonuje z wielkim oddaniem, ma wysokie mniemanie o sobie, np. wynalazcy,
 • Misjonarz- osoba oddana swojej pracy, przekonana o swojej decydującej roli dla społeczeństwa, dążąca do perfekcjonizmu, ceniąca rodzinę i wartości rodzinne, które wdraża w pracy; dba o dobre relacje ze współpracownikami, organizuje warsztaty, szkolenia.


Główne cechy przedsiębiorcy

Przedsiębiorca jako dominująca osoba w przedsiębiorstwie, której działania są kluczowym elementem rozwoju danej firmy, powinna wykazywać się następującymi cechami [5]:

 • nieustanna chęć osiągania sukcesów,
 • bycie niezależnym, samodzielnym,
 • optymistyczne podejście do życia,
 • umiejętność przyjmowania porażek i radzenia sobie z nimi,
 • przeciętna gotowość podejmowania działań obarczonych ryzykiem,
 • chęć przewodzenia pozostałymi członkami zespołu,
 • nieprzerwane wykazywanie się pomysłowością, podejmowanie działań innowacyjnych.

Bibliografia:

 • Bławat Franciszek, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003
 • Piecuch Teresa, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Sudoł Stanisław, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Piecuch Teresa, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 59
 2. Piecuch Teresa, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 60
 3. Piecuch Teresa, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 73- 78
 4. Bławat Franciszek, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003, s. 71- 74
 5. Sudoł Stanisław, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 20-26

Autor: Mateusz Chowaniec

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.