Produkty wielokrotnej sprzedaży

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności: filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

Cechą charakterystyczną tych produktów jest to, że:

  • powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym
  • wytworzony produkt bazowy (np. tzw. kopia matka filmu fabularnego) może być następnie sprzedana w dowolnej liczbie egzemplarzy (kopii)
  • koszty wytworzenia raz poniesione, rozkładają się na dowolną, możliwą do sprzedaży liczbę kopii, przy czym liczba ta nie jest z reguły jednoznacznie zdeterminowana w momencie wytworzenia produktu.

Stąd też nie jest możliwe ustalenie kosztu jednostkowego wytworzenia pojedynczego sprzedawanego produktu (a ściślej jego kopii).


Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości " Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne."


Bibliografia

  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa" - praca zbiorowa, Wydawca Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. Warszawa 2010
  • Ustawa z dnia 29.09.1994r o rachunkowości
  • Zeszyty Metodyczne Rachunkowości 7/2009

Autor: Lidia Kubinek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.