Podręcznik:Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z Encyklopedia Zarządzania
Podręcznik:Zarządzanie zasobami ludzkimi
Polecane artykuły

Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników. Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub któregoś tematu brakuje - wpisz tą informację w dyskusji (na górze strony). Miłego czytania!

Rozdział I - Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

 1. Rozwój zarządzania personelem
 2. Zarządzanie personelem
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Potencjał społeczny firmy
 5. Prawo pracy
 6. Hierarchia potrzeb
 7. Kompetencje
 8. Zarządzanie kompetencjami
 9. Czynniki wpływające na zarządzanie kadrami
 10. Kultura organizacyjna
 11. Zarządzanie międzykulturowe
 12. Badanie Geerta Hofstede
 13. Badanie Salomona Ascha

Rozdział II - Pracownik w organizacji

 1. Planowanie zasobów ludzkich
 2. Prognozowanie popytu i podaży kadr
 3. Analiza potencjału kadrowego organizacji
 4. Analiza zasobów kadrowych organizacji
 5. Agencja pośrednictwa pracy
 6. Wakat
 7. Rekrutacja
 8. Selekcja
 9. Życiorys i list motywacyjny - zasady tworzenia
 10. Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów
 11. Rozmowa kwalifikacyjna
 12. Wywiad pogłębiony z kandydatem
 13. Badania lekarskie
 14. Okres próbny
 15. Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło
 16. Kontrakt menedżerski
 17. Adaptacja pracowników
 18. Awansowanie
 19. Ścieżka kariery
 20. Rozwiązanie umowy o pracę
 21. Okres wypowiedzenia
 22. Emerytura
 23. Przemieszczenia pracowników
 24. Przesunięcia wewnętrzne
 25. Przyczyny ruchów kadrowych
 26. Urlop

Rozdział III - Ocena pracowników

 1. Ocenianie pracowników
 2. Assessment center
 3. Dyscyplina pracy
 4. Model 360 stopni

Rozdział IV - Wartościowanie pracy

 1. Opis stanowiska pracy
 2. Cechy stanowiska pracy
 3. Profil kwalifikacyjny stanowiska
 4. Projektowanie stanowisk pracy
 5. Zakres czynności
 6. Przechodzenie z wartościowania na płace

Rozdział V - Motywacja i wynagradzanie

 1. Motywacja do pracy
 2. Czynniki motywacyjne
 3. Automotywacja
 4. Kary i nagrody
 5. Premia
 6. Prowizja od sprzedaży
 7. Udział w zyskach
 8. System motywacyjny w kontekście zarządzania jakością
 9. Struktura systemu wynagrodzeń
 10. Systemy płac
 11. Formy wynagrodzeń
 12. Taryfikator płac
 13. Wynagrodzenie

Rozdział VI - Rozwój pracowników

 1. Szkolenie personelu
 2. Plan szkoleń
 3. Metody szkoleń
 4. Szkolenia wewnętrzne
 5. Szkolenia zewnętrzne
 6. Efektywność szkoleń
 7. Coaching
 8. Counselling
 9. Mentoring

Rozdział VII - Organizacja ZZL

 1. Modele strategicznego zarządzania kadrami
 2. Strategia personalna - procedura tworzenia
 3. Strategia personalna - rodzaje
 4. Modele usytuowania sztabu personalnego
 5. Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowy
 6. Role menedżerów personalnego i liniowego
 7. Plan kadrowy - rodzaje
 8. Dokumentacja personalna
 9. Koszty pracy
 10. Marketing personalny
 11. Typowe błędy kierownictwa
 12. Ochrona danych osobowych
 13. Godziny nadliczbowe
 14. Warunki pracy
 15. Warunki pracy - fizyczno-chemiczne
 16. Warunki pracy - społeczne
 17. Wirtualizacja zarządzania kadrami
 18. Związki zawodowe
 19. Rola związków zawodowych w firmie
 20. Negocjacje ze związkami
 21. Rozwiązywanie sporów zbiorowych

Rozdział VIII - Metody szczegółowe

 1. Zarządzanie przez cele
 2. Elastyczne systemy pracy
 3. Metody komunikacji wewnętrznej w organizacji
 4. Przywództwo
 5. Uznanie kierownictwa
 6. Zaangażowanie pracowników
 7. Zadowolenie pracowników
 8. Empowerment
 9. Partycypacja pracowników w zarządzaniu
 10. Metody integracji pracowników
 11. Controlling personalny
 12. Controlling personalny w zarządzaniu jakością
 13. Job sharing
 14. Wzbogacanie pracy
 15. Metody prowadzenia zebrań
 16. Outplacement

To tylko wybór artykułów. Więcej treści znajdziesz w: Kategoria:Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Autor: Sławomir Wawak