Podręcznik:Marketing

Z Encyklopedia Zarządzania
Podręcznik:Marketing
Polecane artykuły


Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników. Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub któregoś tematu brakuje - wpisz tą informację w dyskusji (na górze strony). Miłego czytania!

Rozdział I - Koncepcje i pojęcia marketingu

 1. Definicja marketingu
 2. Cele marketingu
 3. Rynek
 4. Klient
 5. Lojalność klienta
 6. Marka
 7. Nisza rynkowa
 8. Produkt
 9. Reklama
 10. Konkurent
 11. Cena
 12. Zadowolenie klienta

Rozdział II - Analiza marketingowa

 1. Metody pozyskiwania informacji z rynku
 2. Analiza sprzedaży
 3. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa
 4. Analiza udziałów produktu w rynku
 5. Prognozowanie rynku docelowego
 6. System informacji marketingowej
 7. Analiza opłacalności eksportu

Rozdział III - Segmentacja rynku

 1. Pozycja konkurencyjna
 2. Kryteria segmentacji rynku
 3. Udział w rynku
 4. Wejście na rynek zagraniczny
 5. Moda na produkt
 6. Rynek docelowy

Rozdział IV - Projektowanie oferty

 1. Badania i rozwój
 2. Pozycjonowanie produktu i firmy
 3. Procedura rozwoju nowego produktu
 4. Marketing mix
 5. Tworzenie sieci dostaw
 6. Marketing mix w zakresie usług non-profit
 7. Marketing usług bankowych
 8. Marketing usług turystycznych
 9. Modelowanie rozwoju produkcji
 10. Ustalanie cen zestawów produktów
 11. Wdrażanie i kontrola planów marketingowych
 12. Zasady funkcjonowania rynku usług
 13. Zasady kalkulacji cen
 14. Zasady planowania marketingowego
 15. Zasady prezentacji produktu
 16. Zasady projektowania kanałów dystrybucji

Rozdział V - Strategie marketingowe

 1. Strategia marketingowa
 2. Procedura tworzenia strategii marketingowej
 3. Strategia dyferencjacji
 4. Strategia dywersyfikacji
 5. Strategia niszy rynkowej
 6. Strategia przywództwa kosztowego
 7. Strategie międzynarodowego marketingu mix
 8. Kryteria oceny strategii marketingowej

Rozdział VI - Metody i techniki marketingu

 1. Sponsoring
 2. Public relations
 3. Programy lojalnościowe
 4. Promocja
 5. Formy organizacji sprzedaży
 6. Formy zachęt cenowych
 7. Metody zaopatrzenia sklepów
 8. Dystrybucja detaliczna
 9. Dystrybucja masowa
 10. Dystrybucja pozasklepowa
 11. Rodzaje akwizycji
 12. Rodzaje polityk cenowych
 13. Rodzaje produktów
 14. Rodzaje promocji
 15. Rodzaje reklamy
 16. Rodzaje sklepów
 17. Rodzaje usług

Rozdział VII - Organizacja pracy marketingu

 1. Organizacja działu marketingu
 2. Organizacja pracy zespołu akwizytorów
 3. Organizacja promocji
 4. Organizowanie działalności marketingowej
 5. Outsourcing marketingu
 6. Rekrutacja akwizytorów
 7. Personel wspierający akwizytorów
 8. Wymagania dla stanowiska akwizytora
 9. Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

Rozdział VIII - Rola internetu w marketingu

 1. Rola internetu w marketingu
 2. Telemarketing
 3. Modele sprzedaży w internecie
 4. Sklep internetowy
 5. Metody przyciągania klientów w internecie
 6. Formy promocji i reklamy w internecie

To tylko wybór artykułów. Więcej treści znajdziesz w: Kategoria:Marketing.

Autor: Krzysztof Woźniak