Pełna księgowość

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną i dość kosztowną (wymaga zatrudnienia księgowej bądź wynajęcia biura rachunkowego) formą opodatkowania.

Do prowadzenia jej zobowiązane są podmioty gospodarze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający 800 tys. EURO. Niezależnie od wielkości przychodu księgi handlowe muszą prowadzić osobowe spółki kapitałowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych reguluje ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694).

Obowiązki podatnika

Podmioty gospodarcze zobowiązane są do:

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nie posiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej - różnica to sposób prowadzenia ksiąg. Natomiast osoby prawne rozliczające się na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.

Bibliografia

  • Teresa Martynik "Formy ewidencji podatkowje małych podmiotów gospodarczych?, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2006
  • Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Leksykon "Ryczałtu?, UNIMEX 2006, str 19-24, 237-240, 407-415

Autor: Agnieszka Kapusta

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.