Pełna księgowość

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną i dość kosztowną (wymaga zatrudnienia księgowej bądź wynajęcia biura rachunkowego) formą opodatkowania.

Do prowadzenia jej zobowiązane są podmioty gospodarze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający 800 tys. EURO. Niezależnie od wielkości przychodu księgi handlowe muszą prowadzić osobowe spółki kapitałowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych reguluje ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694).

Obowiązki podatnika

Podmioty gospodarcze zobowiązane są do:

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nie posiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej - różnica to sposób prowadzenia ksiąg. Natomiast osoby prawne rozliczające się na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.

Bibliografia

  • Teresa Martynik "Formy ewidencji podatkowje małych podmiotów gospodarczych?, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2006
  • Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Leksykon "Ryczałtu?, UNIMEX 2006, str 19-24, 237-240, 407-415

Autor: Agnieszka Kapusta

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.