Nowoczesne koncepcje zarządzania

Nowoczesne koncepcje zarządzania
Polecane artykuły


W praktyce zarządzania spotkać można szereg oryginalnych koncepcji zarządzania. Prezentują je zarówno prezesi firm, jak i kierownicy niższego szczebla. Celem tego artykułu jest prezentacja napotkanych przez nas w naszej praktyce konsultingowej koncepcji. To, że artykuł ten znajduje się w takiej kategorii sugeruje, iż należy raczej unikać stosowania tych koncepcji.

Jeżeli spotykasz w swojej praktyce inne koncepcje, prosimy dopisz je w dyskusji do tego artykułu.

Przegląd koncepcji

Planowanie ex-post

Planowanie jest skuteczne tylko wówczas, gdy plany się sprawdzą (tzn. zostaną zrealizowane). Doskonałym sposobem na uzyskanie maksymalnej skuteczności jest zastosowanie planowania ex-post. Polega ono na tym, że plan przygotowujemy dopiero wtedy, gdy znamy wyniki naszych działań (z łac. ex-post znaczy po). Dodatkowym zabiegiem, który zwiększy wrażenie, jakie wywrzemy na przełożonych lub podwładnych, może być antydatowanie planu. Ten zabieg gwarantuje, że za 2-3 lata nikt nie będzie nawet pamiętał, że zastosowaliśmy koncepcję planowania ex-post. A o to właśnie chodzi.

Koncepcja znajduje swoje zastosowanie w całej gospodarce - przedsiębiorstwach, urzędach, szkołach. Wielokrotnie w swojej praktyce spotykamy się ze stosowaniem tej techniki.

Patrz także:

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

Autor: Sławomir Wawak