Ergonomiczna lista kontrolna

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Lista dortmundzka)
Ergonomiczna lista kontrolna
Polecane artykuły


Ergonomiczna lista kontrolna, zwana również Lista Dortmundzka, została ogłoszona na II Kongresie Ergonomicznym w Dortmundzie we wrześniu 1964 roku przez zespół pod kierunkiem G.C. Burgera. Zawiera ona ponad 300 pytań, które zostały podzielone na dwie grupy: na pytania ogólne i pytania szczegółowe. Na pytania szczegółowe należy odpowiadać tylko wtedy, gdy wynika taka konieczność z odpowiedzi na pytanie ogólne. Wiele pytań ergonomicznej listy kontrolnej ma znaczenie tylko dla określonych rodzajów pracy.

Cele

Celem ergonomicznej listy kontrolnej jest kompleksowa analiza prawie wszystkich elementów pracy, co pozwala na zwrócenie uwagi na czynniki decydujące o warunkach pracy. Umożliwia ona nie tylko analizę różnych czynników składowych pracy i wydajności, ale również reakcji czynnościowych robotnika na obciążenie pracą. Ergonomiczna lista kontrolna nie zawiera jednak kryteriów oceny oraz elementów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Przed rozpoczęciem przez badającego badania według ergonomicznej listy kontrolnej, powinien on dokonać ogólnej oceny najważniejszych aspektów obciążenia pracą na określonym stanowisku. Aby to uczynić, powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań, np.:

Zawartość

Pierwsza wersja ergonomicznej listy kontrolnej z roku 1964 zawiera 323 pytania i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Stanowisko pracy
  1. Metody pracy.
  1. Organizacja pracy.
  2. Czynnościowe i całkowite obciążenie.
  3. Wydajność układu.

Zastosowanie

Wypełnienie ergonomicznej listy kontrolnej nie sprawia większych trudności dobrze przeszkolonemu zespołowi ludzi, a daje przejrzysty materiał osobom odpowiedzialnym za właściwe wyposażenie i organizację stanowisk pracy.

W oparciu o Listę Dortmundzką powstało wiele eksperckich list kontrolnych, z których najczęściej stosowaną jest metoda AET uwzględniająca analizę zadaniową pracy.

Bibliografia

  • Rosner J., Ergonomia, PWE, Warszawa 1985, s. 288-304.
  • Ergonomia: Zagadnienia przystosowania pracy do człowieka, Książka i Wiedza, Warszawa 1968, s. 413-459.

Autor: Anna Rupar