Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.


Proces.gif

To tylko przykład procesu.

Nie traktuj go jako idealny wzorzec, a raczej jako wersję poglądową.

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY
wersja 1 / 2008
 1. Zajmowane stanowisko?
 • kierownicze
 • specjalistyczne
 • pracownik fizyczny
 1. Okres zatrudnienia w firmie:
 • Mniej niż rok
 • 1-2 lat
 • 3-5 lat
 • 5-10 lat
 • Powyżej 10 lat
 1. Atmosfera panująca w firmie jest...?
 • Raczej satysfakcjonująca
 • Zdecydowanie satysfakcjonująca
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca
 1. Poziom stabilności zatrudnienia w ramach firmy jest...?
 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący
 1. Fizyczne warunki pracy w firmie (wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia itd.) są...?
 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca
 1. Pakiet socjalny oferowany przez firmę jest...?
 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący
 1. Forma zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę) jest...?
 • Raczej satysfakcjonująca
 • Zdecydowanie satysfakcjonująca
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca
 1. Obecny poziom wynagrodzenia jest...?
 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca
 1. Swoje relacje z bezpośrednim przełożonym uważam za...?
 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

10. Obecny poziom wynagrodzenia jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

11. Rekrutacja odbywa się zgodnie z przyjętymi rynkowymi standardami:

 • Zdecydowanie tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie

12. Sposób awansowania pracowników jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

13. Sposób rozstawania się z pracownikami przez firmę jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

14. Szkolenia oferowane przez firmę są...?

 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonujące

15. Obecny zakres obowiązków jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

16. Firma ma szacunek i zrozumienie wobec moich obowiązków rodzinnych:

 • Zawsze ma
 • Raczej ma
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie ma
 • Zupełnie nie ma

17. Zaobserwowałem lub doświadczyłem dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek itd.):

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

18. Poleciłbym znajomemu zatrudnienie w tej firmie:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

19. Współpracownicy udzielają mi informacji wtedy, gdy tego potrzebują:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

20. Mój przełożony dobrze zna się na mojej pracy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

21. Mój wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez mojego przełożonego:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

22. Całkowity poziom mojego wynagrodzenia w stosunku do ofert innych firm na rynku jest...?

 • Zdecydowanie niższy
 • Raczej niższy
 • Nie mam zdania
 • Raczej wyższy
 • Zdecydowanie wyższy

23. Zależność między płacą a osiąganymi przeze mnie wynikami pracy oceniam jako:

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

24. W mojej pracy wykorzystuję posiadane kwalifikacje:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

25. W swojej pracy mam jasno zdefiniowane cele:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

26. Mam poczucie, że wpływam na sukces firmy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

27. Jestem poinformowany o planach firmy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

28. Wiek:

 • Mniej niż 20 lat
 • 20-30 lat
 • 30-40 lat
 • 50-60 lat
 • Powyżej 60 lat

29. Płeć:

 • Kobieta
 • Mężczyzna

30. Wykształcenie:

 • Podstawowe
 • Zawodowe
 • Średnie
 • Niepełne wyższe
 • Wyższe

Autor: Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.