Koszt całkowity

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Koszt całkowity (eng.: total cost TC) jest to suma wynagrodzeń wszystkich czynników wytwórczych. To suma całkowitych kosztów stałych (eng.: total fix cost TFC) i całkowitych kosztów zmiennych (eng.: total variable cost TVC).

Koszt całkowity można wyrazić następującym wzorem:

\(TC=TFC+TVC\)

Przykład

Przedsiębiorstwo produkcyjne ponosi koszty stałe w łącznej wysokości 1000 zł niezależnie od wielkości produkcji oraz krótkookresowe koszty zmienne w łącznej wysokości 5000 zł związane z bezpośrednią produkcją.

Jaki jest całkowity koszt produkcji tego przedsiębiorcy w rozpatrywanym przypadku?

Ponieważ koszt całkowity jest sumą całkowitych (łącznych) kosztów stałych i zmiennych, wartość TC wynosi odpowiednio:

\(TC=TFC+TVC=1000+5000=6000\)

Oczywiście jest to przypadek kosztów całkowitych w krótkim okresie czasu.

Krzywa kosztów całkowitych (TC)

  • Krzywa kosztów całkowitych stałych - jest linia poziomą, ponieważ nie zmienia się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji.
  • Krzywa kosztów całkowitych zmiennych - jej kształt odpowiada prawu malejących przychodów. Najpierw, zanim pojawią się malejące przychody, krzywa TVC podnosi się coraz mniej stromo w miarę zwiększania nakładów zmiennych czynników produkcji. Kiedy pojawią się malejące przychody, krzywa TVC rośnie coraz szybciej, tzn. staje się coraz bardziej stroma.
  • Ponieważ koszt całkowity TC jest sumą kosztów TFC i TVC, linia TC jest po prostu krzywą TVC przesuniętą pionowo w górę o wartość TFC.

Koszty całkowite1.jpg

Przedział czasowy a koszty całkowite

Koszty całkowite jako sumę całkowitych kosztów zmiennych i stałych należy rozpatrywać w dwóch okresach:

Posługując się zależnością kapitału i pracy należy rozpatrzyć następująco dwa w/w przypadki:

  • W krótkim okresie można dostosowywać ilość pracy zaś ilość kapitału jest stała. Tak więc przedsiębiorca ponosi stałe koszty kapitału oraz zmienne koszty pracy.
  • W długim okresie oba czynniki są zmienne. Tak więc w tym przypadku wszystkie koszty są zmienne.

Bibliografia

  • Klimczak B., Mikroekonomia, WAE, Wrocław, 1993
  • Bergstrom T.C., Varian H.R., Mikroekonomia - ćwiczenia, PWN, Warszawa, 2003
  • Begg P.S.D., Ekonomia, PWE, Warszawa, 2001
  • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001

Autor: Robert Stelmaczonek

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.