Kategoria:Normy systemów zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania

Kategoria ta odnosi się do systemów zarządzania (a poprawnie mówiąc: pewnych podsystemów systemu zarządzania), które zostały opisane w normach. Do systemów tych można zaliczyć np. zarządzanie jakością (ISO 9001), zarządzanie środowiskowe (ISO 14001), zarządzanie bezpieczeństwem pracy (ISO 18001), zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO 27001).

Istnieją także normy branżowe rozszerzające wymagania norm ogólnych, np. HACCP czy QS. One również mieszczą się w tej kategorii.