Dyskusja:Ustawa

-- Derski 01:38, 12 sty 2009 (UTC)

element definicji nie będąca przedmiotem regulacji konstytucyjnej jest błędny, gdyż ustawy często powielają postanowienia Konstytucji umieszczając je najczęściej wśród swoich pierwszych paragrafów - zatem normują materię unormowaną w Konstytucji. Chodzi tu bardziej o hierarchiczną strukturę aktów prawnych i to, że ustawa nie może zawierać norm sprzecznych z normami konstytucyjnymi. Derski 01:38, 12 sty 2009 (UTC)