Analiza wskaźnikowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni. Dzięki analizie wskaźnikowej możemy zbadać różne sfery działalności przedsiębiorstwa.[1] Przez lata w finansach stworzono ogromną liczbę wskaźników. Jednakże najbardziej powszechne i najczęściej używane są:

 • Wskaźnik płynności finansowej-mierzy zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych.
 • Wskaźnik efektywności (wykorzystania majątku)-pokazuje jak firma zamienia swoje należności i zapasy na gotówkę.
 • Wskaźnik wypłacalności (zadłużenia)-mówią o zadłużeniu spółki i jej zdolności do likwidacji powstałego zadłużenia.
 • Wskaźnik rentowności (zyskowność)-ocenia jakie zyski osiąga dane przedsiębiorstwo z poniesionych nakładów.
 • Wskaźniki giełdowe-ocenia wartość rynkową przedsiębiorstwa, która zależy od ceny jej akcji.
 • Wskaźniki oceny cash flow (przepływów pieniężnych).[2]

Wyniki większości wskaźników nabierają znaczenia wtedy, kiedy porównujemy je ze wskaźnikami obliczonymi z poprzednich okresów lub też porównując ze wskaźnikami innych konkurencyjnych firm. Pozwala to na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy


Zalety i wady analiz wskaźnikowych

Zalety:

 • ukazują zmiany w badanym zjawisku, będące wynikiem decyzji gospodarczych podejmowanych w ciągu okresu sprawozdawczego,
 • szybka i efektywna metoda uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze,
 • dostarcza informacji o funkcjonowaniu firmy,
 • w połączeniu z analizą otoczenia może służyć przewidywaniu warunków działania.

Wady analiz wskaźnikowych

 • wymagają wyważonego doboru wskaźników,
 • powinna być uzupełniona innymi narzędziami analitycznymi,
 • podstawą analizy wskaźnikowej jest wyłącznie przeszłość firm.[3]

Przypisy

 1. Waśniewski T, Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, 2004
 2. Sierpińska M., Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN 2004.
 3. Olzacka, Pałczyńska-Gościniak, Jak ocenić firmę. Metodyka badań przykłady liczbowe, ODDK 2003.

Autor: Ewa Szerement