Analiza wskaźnikowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Analiza wskaźnikowa jest to metoda analizy finansowej przedsiębiorstwa, która polega na obliczaniu szeregu wskaźników z dostępnych danych w sprawozdaniach finansowych i ocenie porównawczej w czasie(czyli danymi dotyczącymi tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach) i przestrzeni. Dzięki analizie wskaźnikowej możemy zbadać różne sfery działalności przedsiębiorstwa.[1] Przez lata w finansach stworzono ogromną liczbę wskaźników. Jednakże najbardziej powszechne i najczęściej używane są:

 • Wskaźnik płynności finansowej-mierzy zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych.
 • Wskaźnik efektywności (wykorzystania majątku)-pokazuje jak firma zamienia swoje należności i zapasy na gotówkę.
 • Wskaźnik wypłacalności (zadłużenia)-mówią o zadłużeniu spółki i jej zdolności do likwidacji powstałego zadłużenia.
 • Wskaźnik rentowności (zyskowność)-ocenia jakie zyski osiąga dane przedsiębiorstwo z poniesionych nakładów.
 • Wskaźniki giełdowe-ocenia wartość rynkową przedsiębiorstwa, która zależy od ceny jej akcji.
 • Wskaźniki oceny cash flow (przepływów pieniężnych).[2]

Wyniki większości wskaźników nabierają znaczenia wtedy, kiedy porównujemy je ze wskaźnikami obliczonymi z poprzednich okresów lub też porównując ze wskaźnikami innych konkurencyjnych firm. Pozwala to na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy


Zalety i wady analiz wskaźnikowych

Zalety:

 • ukazują zmiany w badanym zjawisku, będące wynikiem decyzji gospodarczych podejmowanych w ciągu okresu sprawozdawczego,
 • szybka i efektywna metoda uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze,
 • dostarcza informacji o funkcjonowaniu firmy,
 • w połączeniu z analizą otoczenia może służyć przewidywaniu warunków działania.

Wady analiz wskaźnikowych

 • wymagają wyważonego doboru wskaźników,
 • powinna być uzupełniona innymi narzędziami analitycznymi,
 • podstawą analizy wskaźnikowej jest wyłącznie przeszłość firm.[3]

Przypisy

 1. Waśniewski T, Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, 2004
 2. Sierpińska M., Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN 2004.
 3. Olzacka, Pałczyńska-Gościniak, Jak ocenić firmę. Metodyka badań przykłady liczbowe, ODDK 2003.

Autor: Ewa Szerement

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.