Wykres Ishikawy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Wstęp

Kaoru Ishikawa, profesor Uniwersytetu Tokijskiego, opublikował założenia swojego wykresu w 1962 roku. Celem tej metody jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowodzeń przedsięwzięć. Z tego powodu nazywa się ją także wykresem przyczynowo-skutkowym, a ze względu na charakterystyczny wygląd - wykresem rybiej ości. Zakres stosowania tej metody początkowo był ograniczony jedynie do przemysłu, lecz w krótkim czasie okazała się ona przydatna w wielu innych dziedzinach. Z powodzeniem można go używać w usługach, administracji, zarządzaniu projektami.

Sporządzanie wykresu musi być wysiłkiem wielu pracowników organizacji, ponieważ przyczyny niepowodzeń mają swoje źródła zwykle w różnych dziedzinach działania. Dlatego zespół powinien składać się z ludzi o dużej wiedzy specjalistycznej, którzy dodatkowo posiadają wolę ujawnienia przyczyn wadliwości, w tym także spowodowanych przez siebie. Bardzo przydatne jest stosowanie w trakcie budowy schematu metod heurystycznych.

Budowa

Wykres składa się ze strzałek wraz z opisami, łączących się w ten sposób, że główna strzałka wskazuje skutek, czyli opis niepowodzenia, które jest badane. Przedstawiono to na rys.1.


Ishikawa1.gif

Rys.1. Zasada budowy wykresu Ishikawy

Pokazane na rysunku kategorie przyczyn zwykle wybierane są z zestawu:

  • człowiek (Man),
  • maszyna (Machine),
  • materiał (Material),
  • stosowana metoda (Method),
  • kierownictwo (Management),
  • otoczenie (Environment),

zgodnie z zasadą 5M+E. Można także używać innych kategorii (np. procedury, wyposażenie, materiały, informacje, ludzie) zależnie od dziedziny, w jakiej wykres jest stosowany. Każda kategoria przyczyn jest rozbudowywana o kolejne przyczyny szczegółowe. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, dołącza się także podprzyczyny. Rozbudowa wykresu kończy się w momencie pełnego zidentyfikowania zjawiska.Zastosowanie

E. Kindlarski zaproponował stosowanie układu przedmiotowego lub technologicznego przyczyn. W pierwszym kategorie stanowią podzespoły analizowanego obiektu, a przyczyny - elementy tych podzespołów. W drugim układzie wykorzystuje się odpowiednio procesy technologiczne i operacje w tych procesach. Przykłady takich zastosowań pokazują rys. 2 i 3.

Ishikawa2.gif

Rys.2. Układ przedmiotowy przyczyn

Źródło: E. Kindlarski 1995, s.5.

Ishikawa3.gif

Rys.3. Układ technologiczny przyczyn

Źródło: E. Kindlarski 1995, s.5.

W praktyce czyste układy występują rzadko, zwykle złożoność przyczyn wymaga zastosowania układu mieszanego.

Wykorzystanie

Prawidłowo sporządzony wykres Ishikawy może posłużyć do stworzenia liczbowego systemu klasyfikacji wad. Liczbę znaków kodu można określić w zależności od żądanego stopnia szczegółowości. Rozpatrując fragment wykresu z rys.2 można otrzymać zestaw kodów zaprezentowany na rys. 3. W tym przypadku kod ma trzy znaki:

  • pierwszy oznacza kategorię przyczyn,
  • drugi oznacza przyczynę,
  • trzeci oznacza podprzyczynę.


100

110

111

112

120

121

122

123

124elementy elektroniczne

wady elektryczne

tolerancje

parametry

wady mechaniczne

oznakowanie

końcówki

gabaryty

średnice200

210

211

212

220

221

222

230

231

232

233

234

240

241

242

243

244

płytki drukowane

nadruk przy zmianach

za dużo

brak

otwory

za duże

średnice

ścieżki

odklejone

pęknięte

niedotrawienie

przetrawienie

oznaczenia

nieczytelne

pomylone

brak

sitodruk

Rys.4 Przykład sporządzenia kodu

Jeżeli zespół sporządzający wykres posiada dane, które pozwolą na przedstawienie przyczyn w formie liczbowej, można wykorzystać zaproponowany przez Sankey'a zbilansowany wykresy rybich ości (rys.5).

Ishikawa4.gif

Rys.5 Wykres zbilansowany Sankey'a określający udziały procentowe przyczyn powstawania błędów

Źródło: E. Kindlarski 1995 s.9.

Zobacz także

FMEA - QFD - Wykres Gantta - Zarządzanie przez jakość - Diagram Pareto - Zarządzanie projektami - Identyfikacja systemu zarządzania jakością

Bibliografia

  • E. Kindlarski, Wykres Ishikawy, Warszawa 1995


Autor: Sławomir Wawak