Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Wiek produkcyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.

Grupy ludności z uwagi na wiek zdolności do pracy

Pojęcie "wieku produkcyjnego" jest jednym z ważniejszych w badaniu struktur społeczno-zawodowych, które to prowadzone są na pograniczu ekonomii (szczególnie ekonomiki zatrudnienia) i demografii. W Polsce w opracowaniach statystycznych z uwagi na wiek zdolności do pracy wyróżnia się trzy podstawowe grupy:

  • ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat),
  • ludność w wieku produkcyjnym (18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn),
  • ludność w wieku poprodukcyjnym (60 i więcej dla kobiet oraz 65 lat i więcej dla mężczyzn).

Z tym ujęciem wiąże się również podział ludności na czynną zawodowo (oprócz pracujących zalicza się tu taj także osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy) i osoby bierne zawodowo (m.in. osoby otrzymujące świadczenia emerytalne, renty, stypendia, zasiłki, posiadające dochody z wynajmu i dzierżawy ziemi i/lub lokali a także osoby trudniące się żebractwem). Międzynarodowe badania porównawcze są utrudnione z uwagi na różnice w granicach wieku produkcyjnego przyjęte w poszczególnych krajach. W opracowaniach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny spotyka się podział osób w wieku produkcyjnym (ogółem, mężczyźni, kobiety) na następujące podgrupy:

  • 15-24 lata,
  • 25-34,
  • 35-44,
  • 45-54,
  • 55 lat i więcej.

Przykłady praktyczne

Jednym z wskaźników stosowanych w opracowaniach statystycznych jest liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jego wartości mogą posłużyć do wstępnej analizy "obciążenia ekonomicznego" grupy w wieku produkcyjnym grupami w wieku nieprodukcyjnym. Można mówić zarówno o relacji grupy w wieku przedprodukcyjnym do grupy w wieku produkcyjnym, jak i zestawieniu grupy w wieku poprodukcyjnym do grupy w wieku produkcyjnym. Wielkość wskaźnika obciążenia ekonomicznego jest powiązana ze strukturą wieku i płci ludności, strukturą zawodową a także miejscem zamieszkania. W praktyce będą to kwestie związane np. z pokryciem składkami emerytalnymi osób w wieku produkcyjnym świadczeń emerytalnych osób w wieku poprodukcyjnym (bieżące i prognozowane), prognozami podaży siły roboczej na rynku pracy w przyszłości (jest to punkt wyjścia do sporządzenia prognozy zatrudnienia), prognozami popytu na usługi w zakresie opieki zdrowia (z uwagi na duży udział osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze ogółu pacjentów) itd.


Bibliografia

Autor: Iwona Wasilczyk

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 62/100 (głosów: 23)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Wiek_produkcyjny&oldid=18800