Wartość dodana (Ekonomia)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Disambig.png Ten artykuł dotyczy pojęcia ekonomicznego. Zobacz też: inne znaczenia.

Charakterystyka

Wartość dodana - jest to przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji [ E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel, Warszawa 1999r. str. 43] lub można ją też rozumieć jako różnicę pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem pozyskania koniecznych nakładów; różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia dóbr i usług od innych firm [R. Barro, Warszawa 1997 s.59]


Sposób obliczania

Aby obliczyć wartość dodaną należy od wartości dóbr wyprodukowanych w danym przedsiębiorstwie całości kosztów rzeczowych nakładów czynników wytwórczych zużytych do produkcji tych dóbr; od wartości dóbr finalnych należy odjąć wartość dóbr pośrednich używanych do produkcji, Przez dobra pośrednie rozumiemy tutaj dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w przedsiębiorstwie w którym są używane Dobra finalne to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika [D. Begg, S. Fischer R. Dornbusch, Warszawa 2007 s.27].

Bibliografia

  • E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel, Ekonomia Makroekonomiczne podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL Warszawa 1999r. str. 43
  • R. Barro, Makroekonomia Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1997 s.59
  • D. Begg, S. Fischer
  • Dornbusch Makroekonomia Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 s.27

Autor: Anna Solarz