Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Usługi biegłego rewidenta

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Zakres czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta wprowadza Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym(Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649). Zgodnie z art. 48 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie podstawowy przedmiot działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych to wykonywanie czynności rewizji finansowej. Ponadto podmioty te (poza spółdzielczym związkiem rewizyjnym o których mowa w art. 47 pkt 5) oprócz czynności rewizji finansowej mogą podejmować :

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
  • doradztwo podatkowe;
  • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
  • działalność wydawniczą lub szkoleniową w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.


Usługi zabezpieczające, atestacyjne, auditing

Usługi świadczone przez biegłych rewidentów w literaturze podmiotu określane są mianem usług atestacyjnych lub usług zabezpieczających.

Usługi biegłego rewidenta.jpg

Usługi zabezpieczające

Usługi zabezpieczające (assurance service) są pojęciem najszerszym, definiowanym jako fachowe usługi podnoszące jakość informacji dla podejmujących decyzje. The American Institute of Certified Public Accountants wskazał różnego rodzaju usługi zabezpieczające świadczone przez rewidentów do których należą m.in. (M. Kutera 2008, s. 49):

Usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne (attestation service) zawierają się w zakresie usług zabezpieczających. Atestacja związana jest z opinią biegłego rewidenta na temat jakiegoś twierdzenia. Związane są one z działaniem systemu kontroli, zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.

Auditing

Z kolei auditing, czyli rewizja finansowa zawiera się w zakresie usług atestacyjnych. Jest zatem pojęciem najwęższym i dotyczy wyrażania opinii na temat sprawozdań finansowych.

Usługi według IAASB

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) wydzieliła następujące rodzaje usług świadczonych przez biegłych rewidentów (M. Kutera 2008, s. 50):


Bibliografia


Autor: Elżbieta Frydrych

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 81/100 (głosów: 4)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Usługi_biegłego_rewidenta&oldid=12136