Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Ubezpieczenie

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wstęp

Ubezpieczenia początek swój czerpią ze znanych już w starożytności form pomocy wzajemnej, organizowanych wśród członków zrzeszeń religijnych czy zawodowych. Idea ubezpieczeń wywodzi się z chęci ograniczenia lub nawet próby wyłączenia czynnika przypadkowości przez stworzenie odpowiedniego systemu ochrony opartego na współdziałaniu.

Definicja Ubezpieczenia

 • Według Słownika języka polskiego:

Ubezpieczenie - urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś.

 • Wedługg Jana Lazowskiego:

Ubezpieczenie - urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające sie pewna prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają[1].

 • Według Antoniego Banasińskiego

Ubezpieczenie - multiregulator procesów [[ekonomia rozwoju|rozwoju gospodarki] narodowej zakłócanym przez zdarzenia losowe – klęski żywiołowe I nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada sie bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne) korzystające z tego regulatora[2].

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych

 • funkcja ochronna – ochrona przed niepomyślnymi skutkami zdarzeń losowych;
 • funkcja finansowa – tworzenie funduszów I rezerw, które mogą być wykorzystywane do zwiększenia tempa rozwoju gospodarki narodowej;
 • funkcja redystrybucyjna – korzystne dla gospodarki narodowej przesuniecie bieżących konsumpcyjnych wydatków ludności na okres późniejszy oraz na zmianie charakteru tych wydatków;
 • funkcja prewencyjna – zapobieganie wystąpieniu szkody, bądź jej minimalizacja w momencie, gdy szkoda już wystąpiła[3];

Alternatywy ubezpieczeń

 • kredyt bankowy
 • samoubezpieczenie
 • pomoc państwa

Klasyfikacja ubezpieczeń

Różnice pomiędzy ubezpieczeniami społecznymi a gospodarczymi

Społeczne Gospodarcze[4]
Zapewniają minimum socjalne Uzupełniają i rozszerzają zasięg społeczny
Tylko osobowe Zarówno osobowe jak i majątkowe
W większości obowiązkowe W większości dobrowolne
Powstają na mocy ustawy Powstają z mocy umowy
Pracodawca ubezpiecza swojego pracownika Osobą ubezpieczającą jest najczęściej osobą ubezpieczaną
Część ciężaru składki ponosi pracodawca Płacona osobiście
Wypłata świadczeń gwarantowana jest przez państwo W większości nie ma gwarancji w niektórych przypadkach UFG
Świadczenia pieniężne i rzeczowe Świadczenia i odszkodowania tylko pieniężne

Podział ubezpieczeń według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Dział I

Dział II

Ubezpieczenia osobowe

Definicja

Ubezpieczenia osobowe są ubezpieczeniami życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej.

Podział ubezpieczeń osobowych ze względu na rodzaj zdarzeń:

Podział ubezpieczeń wypadkowych ze względu na rodzaj zdarzenia:

Ubezpieczenia majątkowe

Definicja

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenie majątku w formie rzeczy, bądź sytuacji majątkowej ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych ze względu na przedmiot:

Inne klasyfikacje

Przypisy

 1. Jan Lazowski; “Wstęp do nauki o ubezpieczeniach”; PZUW, adaptacja I red. nauk. Władysław Wojciech Mogilski, Warszawa 1948
 2. Antoni Banasiński; “Ubezpieczania gospodarcze”; POLTEXT, Warszawa 1997
 3. Jan Monkiewicz; “Podstawy ubezpieczeń tom I – mechanizmy I funkcje”; POLTEXT, Warszawa 2000
 4. Red. Tadeusz Sagnowski; “Ubezpieczenia gospodarcze”; POLTEXT, Warszawa 1998
 5. Jan Monkiewicz; “Podstawy ubezpieczeń tom II – produkty”; POLTEXT, Warszawa 2003
 6. Bogusław Hadyniak, Lech Gąsiorowski, Jan Monkiewicz; “Zarządzanie finansami ubezpieczeń”; POLTEXT, Warszawa 1999

Bibliografia

Autor: Adam Jarosz

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 70/100 (głosów: 5)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Ubezpieczenie&oldid=15738