Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Strategia promocji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Definicja

Promocja to zbiór wszystkich środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu informacje o swojej działalności, produktach i usługach.

Charakterystyka

Promocja wpływa na szybkość sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, ma także znaczenie dla wytworzenia oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa lub jego produktów. Poprzez działalność promocyjną przedsiębiorstwo realizuje następujące cele:

 • informuje o swojej ofercie;
 • wpływa na kształtowanie opinii klientów o przedsiębiorstwie;
 • kreuje potrzeby w celu dostosowania podaży do popytu.

W strategii promocji należy wyróżnić następujące fazy:

 • określenie odbiorców;
 • zidentyfikowanie celów promocji;
 • stworzenie projektu przekazu;

 • wybranie odpowiednich mediów i realizowanie tzw. mieszanki promocyjnej;
 • ustalenie budżetu promocyjnego oraz;
 • zweryfikowanie wyników promocji.

Do podstawowych strategii promocyjnych należą:

 • reklama (element promotion mix);
 • sprzedaż osobista;
 • promocja handlowa i promocja konsumencka;
 • propaganda gospodarcza (public relations) i "rozgłos" (publicity)
 • promotion mix.


Reklama, czyli każda płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania idei, produktów lub usług przez danego nadawcę. Przedsiębiorstwo posługuje się reklamą w celu poinformowania klientów o aktualnej ofercie a także zachęcenia do skorzystania z tej oferty.

Charakterystyczne cechy reklamy:

 • odpłatność;
 • pośredni kontakt z klientem.

Skuteczna kampania reklamowa powinna cechować się:

 • pewnością co do istnienia zapotrzebowania;
 • zdefiniowaniem celów;
 • użyciem właściwych środków;
 • odpowiednim rozplanowaniem w czasie;
 • właściwym projektem oraz;
 • kontrolą rezultatów.


Sprzedaż osobista to bezpośrednia prezentacja towaru lub usługi przed klientem w celu dokonania sprzedaży.

Podstawowym celem sprzedaży osobistej jest zawarcie transakcji. Jest najstarszym środkiem promocji. Jej koszty są stosunkowo wysokie. W praktyce sprzedaż osobista przyjmuje różne formy.


Promocja konsumencka i promocja handlowa

Promocja sprzedaży zachęca do zakupu produktu w danym momencie. Promocja konsumencka jest skierowana do ostatecznych nabywców produktu podczas gdy promocja handlowa do pośredników handlowych.

Przykłady promocji handlowej to:

 • zakupy premiowe;
 • bezpłatne egzemplarze;
 • premie z tytułu sprzedaży.

Z kolei do promocji konsumenckiej należą:

 • obniżki cen;
 • bezpłatne próbki;
 • prezenty rzeczowe.


Propaganda gospodarcza i "rozgłos" polegają na komunikowaniu się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Ich celem jest przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie pozytywnego zainteresowania przedsiębiorstwem.


Pomotion mix

Tworzenie mieszanki promocyjnej (promotion mix) polega na określeniu w jaki sposób wykorzystać wymienione strategie promocji.

Bibliografia

 • H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu, Poznań 1996
 • T. Kramer, Podstawy marketingu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995
 • Marketing, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995

Autor: Katarzyna Dyląg