Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Rodzaje spółek

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Rodzaje spółek - spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego.

Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej [Kodeks cywilny 1964, art. 860]. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest Kodeks Cywilny.

Spółki prawa handlowego

Do spółek handlowych zalicza się spółki: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.

Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej i nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe, w tym nieruchomości, a także zaciągać zobowiązania i być pozywane.


Spółki kapitałowe to spółki posiadające osobowość prawną oraz wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego [E. Jarocka 2001, str. 54].

Podział spółek prawa handlowego prezentuje poniższy wykres:

Rodzaje spółek.jpg

Rys. 1. Rodzaje spółek

Bibliografia

  • E. Jarocka: "Finanse- finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, przedsiębiorstw", Difin, Warszawa, 2001 r., str. 54
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16 poz. 93 z póź. zmianami, art. 860

Autor: Paweł Zygar

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.